Greennovation Camp 09/09/2020 – Työpajaryhmä 1

Vihreät innovaatiot elävoittävät maaseutua

Ryhmätyöskentely virtuaalisessa Greennovation Campissa 9.9.2020 käsitteli neljää erilaista megatrendiä: 1) eliniät pitenevät ja väestö vanhenee, 2) monimuotoisuuden väheneminen, 3) teknologia muuttaa toimintatapoja, 4) vähättely vs. aktivismi.

Ensimmäisessä osiossa osallistujat esittelivät itsensä ja visualisoivat tulevaisuutta megatrendikorttien pohjalta. Keskustelussa nousi esiin erilaisia näkökulmia, kuten vaikutukset liiketoimintaan, kuntiin ja sidosryhmiin. Keskiössä oli erityisesti maaseutujen tulevaisuus. Lopuksi kaksi ryhmää yhdistyivät ja muodostivat yhteisen vision, jossa keskiössä on maaseutu ja miten vihreät innovaatiot, kuten uusiutuva energia, digitalisaatio, tekoäly, maanviljely sekä kiertotalous vaikuttavat tulevaisuuteen ja luovat mahdollisuuksia elää maaseudulla.

Kirjoittajat, ryhmän 1 fasilitoijat:
Hanne W. Brendelokken, Sintef Nord, Norja
Mervi Angeria, Lapin AMK, Suomi