Puhtaalla energialla on suuri merkitys vihreässä taloudessa

Kuvassa maatila. Kuva kertoo, miten hajautetulla energiantuotannolla voi olla suuri rooli tulevaisuuden energiajärjestelmissä. Biokaasutuotanto maatiloilla parantaa tilojen energia- ja ravinneomavaraisuutta. Kuva: Satu Ervasti.

Puhdas energia on yksi EU:n vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) toimista, joka osaltaan edistää EU:n kokonaistavoitetta olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Puhdas energia määritellään vihreän kehityksen ohjelmassa hiilivapaaksi, pääosin uusiutuviin energialähteisiin perustuvaksi ja myös energiatehokkaaksi. Energiatehokkuutta on esimerkiksi hukkalämmön hyödyntäminen. Isossa roolissa on myös energiajärjestelmien integrointi, jolla tuodaan kustannustehokkuutta uudistustoimiin.

GRUDE -hankkeen asiantuntija, tutkija Satu Ervasti Luonnonvarakeskukselta ja projektipäällikkö Reeta Sipola Lapin ammattikorkeakoulusta kirjoittavat Lapin AMKin verkkolehti Lumeniin Lapin roolista puhtaan energian tuotannossa ja käytössä.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan tästä linkistä