Hiilineutraaliuden suunnittelutyökalut Lapin kuntiin

Tilaisuus on tarkoitettu kuntien luottamushenkilöille ja aktiivikuntalaisille.

• Mitä on hiilineutraalius ja mitä se tarkoittaa kunnan toiminnassa?
• Miten kunta voi saavuttaa hiilineutraaliuden?
• Millaisia työkaluja on olemassa kunnan hiilineutraaliuden laskemiseen?
• Miten työkaluja voidaan hyödyntää kunnan strategisen suunnittelun apuna?

Vastauksia antamassa Laura Saikku, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Canemure-hankkeesta.

Lue lisää: https://www.facebook.com/events/416906122700724/