Kiertotalouden innovaatioita pohjoisesta

Greennovation Camp flyer

GRUDE-hankkeen kolmas virtuaalinen innovointitapahtuma (9.2.) kokosi yhteen osallistujia Suomesta, Ruotsista ja Norjasta pohtimaan sivuvirtojen tehokkaampaa hyödyntämistä arktisilla alueilla. Tapahtuma alkoi kolmen pääpuhujan esityksillä, joiden sisällöt on tiivistetty tähän blogitekstiin.

Myös pienryhmäkeskusteluissa esiteltiin inspiroivia case-esimerkkejä tapahtuman teemoihin liittyen. Löydät ne seuraavista blogiteksteistämme: Kiertotalouden liiketoimintamallit ja Julkinen sektori kiertotalouden mahdollistajana

Wiebke Reim: Kiertotalouteen perustuvat liiketoimintamallit ja liiketoimintaekosysteemi

Wiebke Reim Luleån teknillisestä yliopistosta esitteli puheenvuorossaan Symbioma-hankkeen toimintaa. Hankkeen tarkoituksena on luoda kiertotalouden teemoja käsittelevä innovointialusta, joka mahdollistaisi uusien tuotteiden luomisen sivuvirroista ja sitä myötä saisi aikaan resursseja tehokkaammin hyödyntävää liiketoimintaa.

Wiebke kannusti yrittäjiä pohtimaan uudelleen oman liiketoimintansa arvoja kestävän kehityksen näkökulmasta. Tähän liittyen hän esitteli esimerkin kiertotalouteen perustuvasta liiketoimintamallista, jossa Botten Vikenin panimon käytettyjä maltaita hyödynnetään jauhomatojen kasvattamisalustana. Jauhomadot taas ovat oivaa ravintoa kanoille paikallisissa kanaloissa, joissa tyypillisesti käytetään ulkomailla tuotettua soijaa.

Tärkeimmät pointit kiertotalouteen siirtymisessä ovat Wiebken mukaan:

  1. Muutostarpeen tiedostaminen ja arvojen uudelleen määrittely yrityksissä
  2. Nykyisten materiaalivirtojen sekä niiden uudelleenhyödyntämiseen liittyvän potentiaalin tunnistaminen
  3. Sopivien kumppaneiden ja teknologian löytäminen muutoksen läpiviemisen tueksi
  4. Ymmärrys siitä, että kiertotalous voi näyttää hyvin erilaiselta ja kuka tahansa voi olla mukana muutoksessa

Reetta Nivala: Kasvua kierrättämällä

Reetta Nivala toimii kehitysjohtajana Honkajoki Oy:ssä, joka on Suomen johtava eläinperäisten sivutuotteiden jalostaja. Honkajoki Oy:ssä teurastamoiden jätteestä tuotetaan orgaanista materiaalia, jota voidaan hyödyntää muun muassa eläinten ruoissa, lannoitteina, kosmetiikka- ja kemian teollisuudessa sekä polttoaineena.

Eläinperäisten sivutuotteiden hyödyntäminen on tärkeää, sillä länsimaissa naudasta käytetään ihmisravinnoksi ainoastaan noin 34 prosenttia. Loput eläimestä (esim. luut, sisäelimet, rasva jne.) ovat suurelta osin jätettä. Jätteen määrän vähentämisen lisäksi eläinperäisten sivutuotteiden huolellinen hyödyntäminen esimerkiksi vähentää sairauksien leviämisriskiä.

Jan Gabor: Maailmanluokan teollisuuspuisto

Jan Gabor tekee kehitystyötä Norjassa Mo:n teollisuuspuistossa. Teollisuuspuisto on Norjan tutkimusneuvoston suurin kiertotalousprojekti koskaan ja puiston alueella toimii 114 yritystä eri aloilta. Projektin tärkeimmät tavoitteet ovat energian käytön vähentäminen 20-30 prosentilla sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 10 prosentilla.

Jan esitteli useita esimerkkejä osaprojekteista, joita teollisuuspuistossa on toteutettu viime vuosien aikana. Esimerkiksi CO2 HUB Nordland -projektissa teollisuuspuisto teki yhteistyötä useiden suurten norjalaisyritysten kanssa, auttaen niitä hiilidioksidipäästöjen hävittämisessä ja jatkohyödyntämisessä. Yksi merkittävimmistä uusista aloitteista teollisuuspuistossa on metanolin tuotantolaitoksen perustaminen. Metanoli on hiilineutraali vaihtoehto polttoaineelle, jonka käyttöönotto voisi vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 95 prosenttia.

Jos haluat kuulla lisää kiertotalouden teemoista, tule mukaan seuraavaan innovointitapahtumaamme 11.5.! Silloin teemamme on Kestävä arktinen turismi.

Lisätietoja tapahtumasta tullaan julkaisemaan pian GRUDE-hankkeen Facebook-sivulle, sekä paikalliseen Facebook-ryhmäämme: GRUDE Yhteisö LAPPI.

Toivottavasti tavataan toukokuun tapahtumassa! 😊


Henna Kukkonen,
Lapin ammattikorkeakoulu