Hajajätevesilietteet hyötykäyttöön 23/3/2021

Webinaarin ohjelma:
9.00 Tervetulosanat ja hankkeen esittely, Hajajätevesilietteet hyötykäyttöön Itä-Lapissa-hanke, Laura Luusua ja Paula Tarkka
9.10 Ravinteiden kierto ja kiertotalous, Luke, Satu Ervasti
9.30 Ravinteiden kierrätys haja-asutusalueilla, SYKE, Vuokko Laukka
10.20 Jätevesilietteitä koskeva lannoitevalmistelainsäädäntö, Ruokavirasto, Marja Lehtolainen
10.55 Lietteen omatoimista käsittelyä koskevan ohjeen esittely, Hajajätevesilietteet hyötykäyttöön Itä-Lapissahanke, Laura Luusua ja Paula Tarkka
11.15 Keskustelua ja kysymyksiä
11.30 Tilaisuus päättyy

Katso lisätietoja osoitteesta: https://www.facebook.com/events/268433808158942/