Kaavoituksella voidaan edistää vihreää taloutta

Nykypäivän polttavia puheenaiheita ovat ilmastonmuutos, hiilijalanjälki ja moni ilmastoon liittyvä asia. Meidän pitäisi varmistaa hyvät elinolot myös tuleville sukupolville. Tämä ei onnistu tietenkään vain yhtä asiaa muuttamalla, vaan tarvitaan paljon muutoksia ja parannuksia eri asioissa. Useita hyviä ratkaisuja voidaan tehdä esimerkiksi infrastruktuurissa. Kaavoituksella ja rakentamisella voidaan vaikuttaa vihreään talouteen kohtuullisen paljon.

Hyvää esimerkkiä näyttävät mm. ”Vihreän talouden mahdollisuudet kaavoituksessa” -webinaarissakin mukana olleet Tervolan ja Pudasjärven kunnat. Molemmat esittelivät meille upeat kaavoitushankkeet, joissa vihreä talous on huomioitu monella tapaa.

Tervolan kunnan Vastaranta-hanke

Tervolan esityksessä kuultiin heidän ”Vastaranta”-asuinaluehankkeesta. Vastarannassa tärkeitä elementtejä ovat ekologisuus ja yhteisöllisyys. Esimerkkejä ekologisuudesta ovat esimerkiksi paikallinen ruokatuotanto, energiaratkaisut sekä huleveden, biojätteiden ja käymäläjätteiden hyödyntäminen. Yhteisöllisyyttä pidetään yllä yhteisillä tiloilla ja välineillä, sekä erilaisilla tapahtumilla.

Pudasjärven Nivankangas

Pudasjärvi esitteli webinaarissa Nivankankaan asuinaluehankkeen, jossa korostuvat varsinkin luonto, hirsi sekä kylämäisyys. Asuinalueen läpi kulkee kylänraitti. Tontit rajautuvat aina vähintään yhdeltä sivulta metsäalueeseen ja vuokrattavalla tai ostettavalla lisätontilla on mahdollisuus viljelyyn tai jopa laiduntamiseen. Virkistymismahdollisuuksia asuinalueella tulee olemaan paljon. Näistä mainittakoon mm. leikkipuisto, laavu, vesiharrastukset ja ulkoilureitit. Pudasjärven esityksessä nähtiin myös paljon esimerkkejä puu- ja varsinkin hirsirakentamisesta. Hirrestä on tehty mm. koulukeskus, päiväkoteja, hyvinvointikeskus ja Lumiareena Syötteellä, sekä lukuisia muita rakennuksia. Pudasjärveä onkin kutsuttu Suomen hirsipääkaupungiksi.

Hyvä hetki ryhtyä toimiin

Nämä kunnat ja heidän toimenpiteensä eivät yksin ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia ratkaise, mutta antavat hyvää esimerkkiä muille. Uudet ratkaisut ja varsinkin muutokset tulevat tietysti aina jotakin maksamaan, mutta suunnan muutos kannattaa silti tehdä niin pian kuin mahdollista. Emmehän halua jättää ekologisia tai taloudellisia velkoja lastenlapsillemme. Pitkällä aikavälillä tänään tehdyt ratkaisut ovat säästöjä tulevaisuudessa.

Kestävien ratkaisujen markkinat kasvavat hurjaa vauhtia. Puhtaan teknologian yrityksillä on kysyntää ja toki hankkeet toteutuessaan luovat töitä myös projektien toteuttajille. Nyt jos koskaan on hyvä aika panostaa vihreään talouteen rakentamisessa. Suomi on edelläkävijä kestävässä kehityksessä ja meidän työn laatuumme luotetaan myös maailmalla.

Tutustu lisää vihreän talouden mahdollisuuksiin kaavoituksessa

Kirjoittaja:

Timo Aamuvuori, Lapin AMK metsätalousinsinööriopiskelija