Vihreän siirtymän keinoja kunnille

Kuntaliiton energia-asiantuntija Vesa Peltola kuvasi puheenvuorossaan Arktisen bioenergian webinaarissa 16.2.2022 keinoja, joita kunnilla on käytettävissään toteuttaessaan vihreää siirtymää. Peltola muistutti kuntapäättäjiä Motivan Uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta, jossa kartoitetaan uusiutuvan energian kannattavat lisäämismahdollisuudet ja mahdollistetaan tulevaisuuden toimenpiteiden suunnittelu (Motiva, 2022.)

Peltola esittelee Arktisen bioenergian webinaarissa tapausesimerkkinä Lapinjärven kunnanvaltuuston vihreän siirtymän päätöksiä ja kuntakatselmuksen hyödyntämistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkki kuvaa bioenergia ratkaisuja, jotka ovat tuoneet Lapinjärven kunnan talouteen ja työllistämiseen paljon positiivisia vaikutuksia. Webinaarin toisessa puheenvuorossa Bioenergiayhdistyksen puheenjohtaja Hannes Tuohiniitty avaa Lapinjärven kunnan aluetaloudellisia hyötyjä lukuina.

Suomessa on ollut biolämpölaitoksia jo 90-luvun alusta. Lämpöyrittäjiä on lähes 300 ja biolämpölaitoksia on lähes 700. Lämpölaitosten kokoluokat vaihtelevat 300 kilowatista aina kuuteen megawattiin asti, joten laitokset ovat skaalautuvia lämmöntarpeen mukaisesti, eikä ylimitoitus rasita investointia. Biolämmöstä on paljon pitkäaikaista kokemusta, eikä kunnan tarvitse arastella päätöstään peläten tekniikan tai toimintatavan uutuudessa tai toimittajan kokemattomuudessa mahdollisesti piileviä riskejä.

Bioenergia yhdistyksen puheenjohtaja Tuohiniitty kannusti Arktisen bioenergian webinaaripuheenvuorossaan kuntia tarttumaan bioenergian mahdollisuuksiin varsinkin uusilla, rakennettavilla asuinalueilla, sillä kunnille on tarjolla jopa 30 prosentin suuruinen valtion avustus öljystä irti pyrkiviin investointeihin.

Kaukolämmön päästölaskuri julkaistiin 12.2.2022 juuri ennen Arktisen bioenergian webinaaria. Päästölaskuri auttaa kuntia omassa päästölaskennassaan. Kaukolämpöyhtiöt ovat vihertämässä kaukolämpöä kovaa vauhtia, ja kuntien kannattaa olla valppaina ja päivittää laskelmiaan riittävän usein, ettei laskelmia jää kuormittamaan fossiilisuus, joka todellisuudessa ei enää ole kunnan päästötaseessa.

Julkinen sektori omistaa rakennuksia, joiden pitkäaikainen tulevaisuus kunnan omistajuudessa saattaa olla epävarma rakennemuutoksen tai muun käyttötarpeen muutoksen vaikutuksesta. Silloin on järkevää harkita hiukan kevyempiä toimenpiteitä, kuin lämmitysjärjestelmän muutos. Kiinteistön öljylämmityksen tueksi voidaan rakennukseen lisätä ilma-vesilämpöpumppu, jolla saadaan ilman mittavaa lämmitysjärjestelmän uusimista vähennetyksi fossiilisen lämmitysöljyn kulutusta.

Biolämmitysöljy on ollut markkinoilla jo reilun vuosikymmenen, joten lämmitysöljyhankinnassakin on mahdollista tehdä päätöksiä, jotka eivät pohjaudu fossiilisuuteen, mikäli lämmitysjärjestelmä säiliöineen vain sen mahdollistaa. Oulun rakennusvalvonnan vuonna 2013 julkaisema tekninen kortti Energiakorjaus, avaa vaihtoehtoja, toimenpiteitä ja kustannuksia öljylämmityksestä luopumiseksi.

Kuntien käytössä on pakallinen asiantuntijoita, palveluntarjoajia ja ratkaisuja, joista monioptimoimalla saadaan kuntaa parhaiten palveleva vastuullinen ja taloudellisesti tehokas vihreän siirtymän ratkaisu. Vihreä siirtymä on kunnalle siirtymä kohti kokonaisvaltaisesti parempaa tulevaisuutta. Taitaa olla sun siirto?

Kirjoittajat:
Henri Helander, Leena Imppu, Anu Kuusela ja Mervi Ukkonen
Lapin AMK:n Kestävän tuotannon kehittäminen -koulutusohjelman YAMK-opiskelijat

Lähteet:

Motiva. 2022. Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Viitattu: 5.3.2022. https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/uusiutuvan_energian_kuntakatselmus

Paikallisvoima, 2022. Kaukolämmön päästölaskuri. Viitattu: 5.3.2022. https://www.klpaastolaskuri.fi/laskepaastosi

Peltola, V. 2022. Arktista bioenergiaa webinaari 16.2.2022. Viitattu: 5.3.2022. https://www.youtube.com/watch?v=uUNi2cgAvE4

Rakennusvalvonta, Oulu. 2013. Tekninen kortti, Energiakorjaus. Viitattu: 5.3.2022. https://www.ouka.fi/documents/486338/20578333/Pientalo_15_Oljylammitys_2013_02_01.pdf/212596cd-c226-46a8-ae05-a9ea499a86aa