Green Transition in the Rural Arctic 31/5/2022

GRUDE-hankkeen aikana olemme keränneet ja jakaneet runsaasti tietoa vihreän talouden mahdollisuuksista arktisella alueella. Hankkeen loppuseminaarissa etsimme konkreettisia kehitysaskelia tulevaisuutta varten. ♻️🐟🌿🔋

Olemme kutsuneet seminaariin asiantuntijoita koko hankealueelta, ja haluamme pyytää myös Sinut mukaan keskustelemaan organisaatio- ja maarajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksista.

Loppuseminaarimme on osa maaliskuussa alkanutta yhteistyöprosessia, jonka aikana olemme kehittäneet ideoita sekä etsineet yhteistyökumppaneita vihreän siirtymän eteeenpäinviemiseksi arktisella alueella.

Hyppää mukaan verkostoitumaan 31.5. klo 13-16!

Puhujat

Tapahtumaa vetämässä