GRUDE – Green Rural Economy

GRUDE actions will shape tomorrow’s sustainable societies – DARE TO BE GRUDE

Paikallista, kestävää ja resurssitehokasta, sitä on vihreä talous.

Vihreä talous on suuri mahdollisuus pohjoisille harvaanasutuille alueille hyödyntää paikallisia luonnonvaroja ja asukkaiden osaamista. Hyötyjiä vihreästä taloudesta ovat kunnat, yritykset ja paikalliset asukkaat.

Vihreän talouden toimintamallien käyttöönotto vaatii rohkeita päätöksiä kunnissa ja yrityksissä. Päätösten tueksi tarvitaan osaamista ja kokemuspohjaista tietoa hyväksi havaituista Vihreän talouden käytännöistä.

Kuntien ja yritysten tarvitsemaa tietoa tarjosi 2019–2022 GRUDE – Green Rural Economy – Interreg Nord -tiedonvälityshanke, joka toteutettiin Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa. Hankkeessa mm. järjestettiin alueellisia ja kansainvälisiä työpajoja ja tiedotuskampanjoita sekä edistettiin Vihreän talouden verkoston rakentamista.

Tervetuloa mukaan hyötymään vihreästä taloudesta ja tutustumaan hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin verkkosivuillemme!

GRUDE-hankkeen tulosvideo

Herätys! Vihreä siirtymä tulee

Suomi on yhdessä muiden EU-maiden kanssa sitoutunut EU:n Green Deal ohjelmaan, jonka yhtenä kunnianhimoisena tavoitteena on luoda Euroopasta ensimmäinen…

Lue lisää

Vihreän siirtymän keinoja kunnille

Kuntaliiton energia-asiantuntija Vesa Peltola kuvasi puheenvuorossaan Arktisen bioenergian webinaarissa 16.2.2022 keinoja, joita kunnilla on käytettävissään toteuttaessaan vihreää siirtymää. Peltola…

Lue lisää

Collaboration Workshop 19/5/2022

Edellisellä Greennovation Camp -innovaatioleirillä maaliskuussa käynnistetiin ideointi- ja verkostoitumisprosessi, jonka tavoitteena on löytää yhteistyökumppaneita sekä kehitellä ideoita vihreän siirtymän…

Lue lisää

Arktinen bioenergia 16/02/2022

Arktinen bioenergia –webinaarissa haetaan vastauksia kysymyksiin:   Miksi paikallisuus kannattaa?Mitä paikallisuus tuottaa?Miten paikallisen uusiutuvan energian tuotanto tukee kunnan vihreää…

Lue lisää

Huom. Hanke on päättynyt, eikä näitä verkkosivuja enää päivitetä.