Kestävät yhteisöt

Perinteinen hevosvoima hakkuutöissä

Perinteinen hevosvoiman käyttö hakkuutöissä edistää ekologisuutta pienentäen päästöjä ja vähentäen metsämaalle ja taimikolle aiheutuvia vaurioita.

Lue lisää englanniksi

Moottorikelkkasafarit sähkökelkoilla

Suomalainen Aurora Emotion käyttää sähkömoottorikelkkoja safareillaan. Sähkökelkat ovat hiljaisia ja päästövapaita.

Lue lisää englanniksi

Uusia vaatteita kierrätetyistä vaatteista

Suomalainen start-up yritys Infinited Fiber tuottaa uusia vaatekuituja kierrätetyistä vaatemateriaaleista, mikä säästää paljon vettä ja luonnonvaroja.

Lue lisää englanniksi

Uusia vaatteita kierrätetyistä kuiduista

Ioncell edustaa uutta teknologiaa, joka tuottaa kestävästi tekstiilikuituja ilman kemikaaleja muuntamalla selluloosan kuiduiksi, joista valmistetaan kestävää kangasta.

Lue lisää englanniksi

Hiekoitussepelin kierrätystä suodattamalla

Hiekoitusmateriaalin kierrättäminen suodattamalla siihen sitoutunut hieno pöly, roskat ja oksat on kannattavaa, koska näin voidaan vähentää hiekoitusmateriaalin tuottamisesta syntyviä päästöjä ja työvaiheita.

Lue lisää

Oulun Kalatalouskeskus valvoo kalaveden omistajan etuja

Oulun Kalatalouskeskus edistää kalavesien käyttöä ja hoitoa niiden tuottavuuden lisäämiseksi koulutuksen, neuvonnan ja ohjauksen keinoin.

Lue lisää

Biohiiltä kasvualustan parantamiseen, kompostoinnin tehostamiseen, veden puhdistamiseen ja maisemointiin

Carbons Finland Oy tuottaa biohiilituotteita luomumaanviljelyyn, hulevesien käsittelyyn ja maisemointiin.

Lue lisää

Uppopuu toimii myös biopuhdistamona

Uppopuut ovat puunosia ja -runkoja vedessä, joita voidan käyttää biopuhdistamokasveina ravinteiden pyydystämisessä.

Lue lisää

S-ryhmä torjuu ilmastonmuutosta teoilla

S-ryhmä tekee ilmastotyötä sekä vähentämällä oman toimintansa päästöjä että ottamalla kumppaninsa mukaan työhön. Tavoitteena on hiilinegatiivisuus vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lue lisää

Metsäteollisuuden sivuvirroista kasvien tarpeiden mukainen kierrätyslannoite

Yara ja UPM ovat käynnistäneet ravinteiden kierrätystä edistävän hankkeen, jossa hyödynnetään sellu- ja paperitehtaiden sivuvirtana syntyvää lietettä.

Lue lisää

Kunnostusojitus

Kunnostusojituksen ansiosta puuston kasvu elpyy, koska metsän vesitalous on kunnossa ja puusto on harvennettu oikeaan tiheyteen.

Lue lisää

Ikkunoiden tuotannossa energiasäästöä

Pihla Group Oy valmistaa ikkunoita energiaa säästävin menetelmin. Ikkunoiden päämateriaalina on FSC/PEFC sertifioitu puu ja tehtaalla käytetään sertifioitua hiilineutraalia sähköä

Lue lisää

Taloyhtiöstrategia

Taloyhtiönstrategian avulla taloyhtiö voi luoda itselleen profiilin esimerkiksi ekologisena, lapsiystävällisenä tai ikäihmisten asumista huomioivana talona.

Lue lisää

Aurinkosähkön käyttömahdollisuudet ovat laajat

VRJ Group tuottaa laajan valikoiman palveluita infrarakentamisesta, silta- ja betonirakentamiseen sekä viher- ja ympäristörakentamiseen.

Lue lisää

Puubiomassasta jalostetaan tekstiilikuitua, joka voisi korvata puuvillan ja synteettiset tekokuidut

Tampereen teknillisellä yliopistolla kehitetään menetelmää, jossa puubiomassasta jalostetaan tekstiilikuitua, joka voisi olla vaihtoehtoinen materiaalia puuvillalle ja synteettisille tekstiilikuiduille.

Lue lisää

Suomessa kehitetään uusia ekologisia tekstiilikuituja

Uusien menetelmien avulla voidaan myös kierrättää tekstiiliä uudelleen kuiduksi ja takaisin käyttöön tekstiilimateriaalina.

Lue lisää