Kaatopaikoille menevän tuhkan hyödyntäminen

Nykyisin lämpölaitosten tuhkaa ei hyödynnetä riittävän tehokkaasti. Edelleen suuri määrä tuhkaa ajetaan kaatopaikoille, vaikka sitä voisi hyödyntää monella eri tavalla esimerkiksi maarakennuksessa ja maaperän lannoituksessa. Joissakin tapauksissa tämä voi johtua tietämättömyydestä, mihin tuhkaa voisi hyödyntää. Tuhkan hyödyistä on kuitenkin valtavasti tutkittua tietoa niin metsätalouden kuin maataloudenkin saralla.

Ratkaisuja tuhkan hyötykäytön lisäämiseen ja kaatopaikalle menevän jätteen vähentämiseen:

 • Uudenlaisen tuhkayhteistyön luominen, jonka avulla järjestettäisiin koko maan lämpölaitokset kattava logistiikka ja tuotantoketjukokonaisuus – lämpölaitoksista jatkojalostustehtaille ja lopputuotteeksi. Ongelmia:
  • Kustannuskysymykset
  • Tarpeen määrittäminen
  • Paikallisesti pulaa tuhkasta, pitkät välimatkat viedä tuhkaa tai tuhkasta jatkojalostettua tuotetta näille alueille
 • Materiaalitori.fi:n laajempi käyttö. Sivusto on kohtauspaikka, jossa yritysten ja organisaatioiden jätteet ja tuotannon sivuvirrat voidaan ohjata järkevään jatkokäyttöön. Se toimii hyvänä ilmoitusalustana muun muassa tuhkaa tarvitseville sekä sitä tuottaville laitoksille ja organisaatioille.
 • Maarakentamisessa käytettävän tuhkan sekoitustekniikan kehittäminen niin, että tuhkamurskeseos valmistettaisiin jo alkulähteellä louhoksen murska-asemalla ja muilla maanottopaikoilla.

Tuhkan sekoitus vasta maarakennuskohteessa on hidasta ja seos ei ole tasalaatuinen.
 • Erilaisten uusien innovaatioiden saattaminen laajempaan käyttöön valtakunnallisella tasolla voisi olla yksi ratkaisu kehittämään ja parantamaan tuhkan hyötykäyttöä sekä pienentämään kustannuksia. Esimerkiksi Rakeistus Oy toimittaa eri kokoisia konttirakenteisia rakeistamoja ja tuhkasiiloja tuhkan varastointia ja jatkokäyttöä ajatellen.
 • Tarvitaan lisää tiedon jakamista tuhkan hyötykäytöstä suunnattuna oikealle kohdeyleisölle, jotta löytäisimme mahdollisimman monet tuottajat ja käyttäjät, jotka voisivat sitä kautta verkostoitua ja suunnitella yhteistyötä keskenään. Keinoja tiedon jakamiseen voivat olla webinaarit, erilaiset tapahtumat ja hankkeet esimerkiksi Tapio Oy:n vetämä vastuullista liiketoimintaa tuhkasta – hanke.  https://tapio.fi/projektit/vastuullista-liiketoimintaa-tuhkasta/

Kirjoittajat:

Antero Lohi, Hanna Lilja, Matti Rimpeläinen, Kimmo Löf, Mika Vähäsarja
metsätalousinsinooöriopiskelijoita, Lapin AMK

Tuhkan hyötykäyttö kiertotaloudessa 9/11/2021

Mitä ovat tuhkan parhaat käyttötavat maanrakentamisessa ja metsien lannoituksessa?

Samuli Joensuu, Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta –hankkeesta, kertoo tuhkan parhaista käyttötavoista ja -kohteista webinaarissa 9.11. klo 13-14.30.

Webinaari on suunnattu tuhkan tuottajille ja käyttäjille, erityisesti maarakennuksen ja metsien lannoituksen parissa toimiville sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.