Greennovation Camp 09/09/2020 – Group 1

Gruppearbeidet i Virtual Greennovatin Camp hadde mange gode diskusjoner basert på 4 ulike megatrend kort: 1) longer life expectancy and an ageing population 2) decreasing biodiversity 3) AI applications permeate society and 4) belittling VS activism.

I forste del av gruppearbeidet presenterte deltagerne seg selv og fortalte litt om deres arbeid. Megatrend-kortene ble deretter adressert, og gruppen begynte å visualisere fremtiden basert på disse kortene. Ulike aspekter ble diskutert, som hvilke konsekvenser visjonene ville få for bedrifter og kommuner, og hvordan ulike interessenter ble påvirket av disse fremtidsvisjonene. Fokuset ble spesielt på rurale områder, og hvor vanskelig det kan bli å overvinne noen fremtidige utfordringer i slike områder.

Etter det første gruppearbeidet ble to grupper kombinert for å danne en felles visjon som resulterte i en plakat med fokus på landlige områder og hvordan forskjellige grønne innovasjonsaspekter som fornybar energi, digitalisering, kunstig intelligens, småskala landbruk og sirkulær økonomi vil påvirke fremtiden og skape muligheter for å bo i rurale områder.

Article by Group 1 facilitators:
Hanne W. Brendelokken, Sintef Nord, Norway
Mervi Angeria, Lapland UAS, Finland