Sustainable Tourism Certificates 9/6/2021

The aim of the webinar is to increase knowledge about different sustainable tourism certificates and programs, as well as their use in Sweden, Norway and Finland. The purpose is to strengthen cross-border networking and co-operation with different stakeholder groups and to Influence and inspire the attitude about sustainable tourism and green economy.

More information will be published in Facebook.

Stor interesse for utslippsfrie byggeplasser i Nord-Norge

SINTEF gjennomførte nylig et webinar om utslippsfrie byggeplasser i Nord-Norge med stor deltagelse fra både offentlig forvaltning og regionalt næringsliv. På agendaen sto det sentrale spørsmålet: Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for å kunne realisere utslippsfrie byggeplasser i nord?

Et økende miljøfokus og skjerpende miljøkrav har medført stadig større oppmerksomhet om begrepet utslippsfrie byggeplasser. I praksis omfatter dette at bygge- og anleggsprosjekter skal foregå uten lokale klimagassutslipp. Ifølge SSB genererte bygge- og anleggsvirksomhet i underkant av 2 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2019 – og innføring av utslippsfrie byggeplasser kan være et virkemiddel for å redusere dette utslippet.

Under webinaret 15. april var regionale aktører langs hele verdikjeden invitert til diskusjon om hvordan vi skal lykkes med å realisere utslippsfrie byggeplasser i Nord-Norge. Både byggherre, nettselskap og entreprenørleddet er klare på at en utslippsfri byggeplass må anses som et samarbeidsprosjekt som krever både tidlig planlegging og optimalisering underveis.

Det er mange forhold som skal ivaretas, og spesielt trekkes det fram:

 • Tydelige krav til entreprenørene – både langsiktig og per prosjekt
 • Tilgjengelighet til utslippsfri teknologi og kraft
 • Tidlig dialog og samhandling mellom alle involverte aktører
 • Klare og definerte systemgrenser som adresserer blant annet hva som skal være utslippsfritt og om man ser på direkte eller også indirekte utslipp

Tidlig planlegging er viktig av mange årsaker, men spesielt avklaring av energi- og effektbehov får mye fokus når vi vet at en elektrisk gravemaskin bruker omtrent like mye energi på to uker som en elbil bruker i løpet av et helt år. Når leveringstiden på elektriske maskiner i tillegg er inntil 12 måneder, blir det desto viktigere at utslippsfrie byggeplasser planlegges i god tid.

Behov for pilotprosjekter

Det skrives mye om utslippsfrie byggeplasser, men den praktiske erfaringen blant nordnorske entreprenører er mangelfull. Det virker derimot som både utbygger og entreprenør er klare for å ta steget videre, om enn trinnvis. For samtidig som entreprenør etterspør prosjekter som stiller krav, er det flere offentlige prosjekter under planlegging som vil premiere de som kan levere på utslippsfrie energiløsninger.

Det er gledelig at entreprenørleddet har kompetanse og ønsker å levere innen klima. Samtidig er det viktig å huske at utslippsfrie byggeplasser er et relativt nytt konsept, der vi fortsatt ikke forstår eller har utviklet alle de beste løsningene. Derfor er det viktig at det i fremtidige pilotprosjekter legges til rette for forskningsbasert utvikling og dokumentasjon av resultater. Eksempel på dette kan være bruk av kvantitative evalueringsmetoder som livsløpsanalyser for å evaluere faktiske kostnader (LCC) og utslippskutt (LCA).

Både Oslo kommune og entreprenøren Skanska AS har gjennomført flere pilotprosjekter der utslippsfrie energiløsninger enten helt eller delvis testes ut. Under webinaret trakk begge aktørene fram viktigheten av det å komme i gang, det å tørre å prøve ut nye løsninger.

Kun gjennom praktisk gjennomføring av utslippsfrie pilotprosjekter vil man kunne fremskaffe erfaringer, få testet nytt utstyr, ny teknologi og nye forretningsmodeller. En annen dimensjon er at utstyrsleverandører er avhengige av økt etterspørsel for å intensivere utviklingen og på sikt oppnå mer konkurransedyktige priser for utslippsfrie løsninger.

Kapasitetsløftet i BAE-næringen i nord

Webinaret ble gjennomført i regi av Kapasitetsløftsprosjektet Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nord. Kapasitetsløftsprosjektet har til formål å øke BAE-næringens kunnskap om verdiskapingspotensialene som kan realiseres gjennom økt forsknings- og utviklingsarbeid, samt sikre en kapasitetsøkning på utdanningssiden slik at det regionale studietilbudet er tilpasset næringslivets behov.

Kapasitetsløftet skal foregå i tett dialog og samarbeid med nordnorske bygge- og anleggsaktører. Konkrete aktiviteter omfatter etablering av felles møtepunkter (webinar, workshops), deltagelse i bedriftsnettverk og dialog med enkeltbedrifter med hensyn på å identifisere og gjennomføre konkrete tiltak på undervisnings- og FoU-siden. Arbeidet skal blant annet stimulere til utvikling av flere nye FoU-prosjekter med utgangspunkt i det regionale næringslivets behov.

Denne teksten ble først publisert på blogg.sintef.no

Teksten av:
Randulf Høyli (SINTEF Nord),
Grethe Lilleng (SINTEF Nord) og
Kristin Fjellheim (SINTEF Community)

Service Design in Municipalities 30/3/2021

Service Design, or user-driven innovation, how could it be used in Public Sector and with the aim to create more sustainability? Listen to inspiring examples from Sweden and Finland.

KEYNOTE SPEAKERS

 • SARA TUNHEDEN, Project Manager at Innovationsguiden (The Swedish Association of Local Authorities and Regions)
  Sara will give us an introduction to the topic. What is Service Design in public sector and how could it be used?
 • JAN KEMI, Project Manager at Folkverkstan
  The Interreg-project Folkverkstan aim to create local meeting points for sustainability. A place where you could repair and upcycle your gear. Folkverkstan are trying to create a «cookbook» for repair of everyday products, based on service design.
 • KARI LÄMSÄ, Service Manager of Helsinki Central Library Oodi
  Kari Lämsä has been involved with the planning of Oodi from the beginning, and his area of responsibilities at Oodi are its partners, events, and premises. Kari is particularly interested in how Oodi’s service design and participatory projects change the physical space and customer service.
 • HANNU RIPATTI, Business Creative at Passi & Ripatti Oy
  Hannu has over 20 years of experience in development, marketing and service design. In addition to project work for clients, Hannu is a sought after speaker, coach and workshop facilitator on topics such as service design and customer experience.

Register by 29th of March the latest. Registration: https://link.webropolsurveys.com/S/F8C9A77D2E5440A7

Business Opportunities in Green Economy 17/3/2021

Business opportunities in green economy

What could a Green – and Circular Economy offer in terms of new business opportunities? Get inspired by experts and startups from Finland and Sweden.

KEYNOTE SPEAKERS

 • HENNING GILLBERG, Founder of Repamera
  The circular startup Repamera call themselves «the tailor of all Sweden» since they work with an online based platform and serves all Sweden with repairservices for different types if garments. They recently started a cooperation with H&M and are now present in H&M stores with their bags.
 • JUHO SÄRKIJÄRVI, Arctic Rental
  Through his company, people can enjoy the arctic wilderness alone or with friends using high quality rented equipment suited for all seasons.
 • JOHANNA KUTUNIVA, Project Manager at CircLab
  Johanna Kutuniva is working in Ii Micropolis Ltd. They have a nutrient demonstration environment, CircLab, and are also building a company network around circular economy.
 • PETER NILSSON, Marketing Manager at Smart Recycling
  Smart Recycling is reinventing the way recycling works in your neighbourhood by making it smart and digital – and more resource efficient.
 • JARI MARJETA, Marjetas Oy
  Marjetas Oy incorporates circular design in providing services to improve municipal roadways in an economically responsible way.

Register by 16th of March the latest. Registration: https://link.webropolsurveys.com/S/4FB0951C52C0C1FF

Public Sector Facilitating Circular Economy

Summary of Group Discussion 1

In the group session of the 3rd Greennovation camp we had an opportunity to hear two exiting case studies that were linked to circular economy in public sector.

Inga Hermann:
Inga Hermann from Luleå University of Technology presented a case about black water and urine diversion systems for nutrient recovery from wastewater. System aims for more efficient recovery and reuse of valuable nutrients. Nowadays, volumes of water that must be treated are massive, as feces and urine are mixed with large amount of clean water. Simultaneously, nutrients from wastewater sludges are underutilized in food or feed production.

Rethinking the black water treatment, for example utilizing source separation and small-scale treatment systems, promotes the transition toward circular economy. Reusing of nutrients from household wastewaters would cover majority of the need for food production for corresponding population. In addition, CO2-emissions per ton of nutrient is less that in chemical fertilizers, and processing can also produce energy e.g. as a form of biogas.

Sanna Tyni:
Sanna Tyni’s case presentation was about a development project called LTKT 2.0 which aims for reinforcement of circular economy activities in Lapland. Circular economy is acknowledged to be important concept also for Lapland and project continues the work for developing the knowledge and networks further, both in public and private sector. One output of the project is to design a circular economy roadmap for Lapland.

Discussion:
After the case presentations we focused on a question of how public sector could act as an enabler for circular economy.

One important action is raising the awareness: communities haven’t necessarily considered how to handle and enhance the nutrient recycling. At least in the wastewater treatment sector also guidance and financial support from the government was recommended, as well as, demands for nutrient recovery, not only nutrient removal.

Communities should also utilize more actively participatory methods i.e. involve citizens to the decision making, as in the example of Ii municipality in the previous Greennovation Camp. It was reminded that municipalities are different to each other and everyone has to work on finding the best suitable methods for themselves, even though possibilities of solid business models for the municipalities were also under discussion. Public sector can act as an enabler for many everyday things. Making it possible to use local food products and local resources, increases the livelihood and vitality in the area.

Blog post by:
Satu Ervasti
The Natural Resources Instute
Finland

Circular Business Innovations from the Northern Arctic Areas

Greennovation Camp flyer

Summary of Greennovation Camp Keynote Speakers

The third virtual Greennovation Camp in the Interreg Nord-project GRUDE was held on Tuesday 9 Feb 2021. The focus of the event was on the utilization of sidestreams in rural Arctic areas and the day was kicked off by three keynote speakers from all of the three countries collaborating in the GRUDE project: Norway, Sweden and Finland.

This blog text will sum up the most interesting points in the keynote presentations. In case you would like to dig deeper into circular business models or the role of public sector in facilitating circular economy, check out the following links to our other blog posts about the Greennovation Camp group discussions where the participants presented several inspiring cases about these topics!

Group discussion 1: Public Sector Facilitating Circular Economy
Group discussion 2: Circular Business Models


Wiebke Reim: Circular Business Models and the Business Ecosystem – The Valorization of Food Waste

Wiebke Reim from Luleå University of Technology introduced us the Symbioma project. The objective of the project is to establish a circular economy related Technology Innovation Platform (TIP) which would boost eco-innovation in the Northern Arctic area by identifying new products from sidestreams, adopting new business models and forming resource efficient value chains.

In creating a more sustainable, circular economy Wiebke emphasized the importance of rethinking the values that businesses are based on. She also presented some great examples of circular business models, one of them being a piloting carried out in cooperation with Botten Vikens brewery.

In this experiment spent grain was used for cultivation of mealworms for chicken farms. In addition to reducing waste, the mealworms use up the water, naturally in the spent grain, so it can be further utilized as an odourless fertilizer. Furthermore, using mealworms as chicken food, offers a locally produced, sustainable option for soya.

According to Wiebke the implementation of circular business models requires:

 1. Understanding the need for transformation and rethinking the company’s core values
 2. Identifying current resource streams and potential for change
 3. Finding suitable partners and technology in the business ecosystem
 4. Understanding that circularity can look very different and everyone can contribute.

Reetta Nivala: Growth by Recycling

Reeta Nivala works as a Business Development Manager in the company Honkajoki Oy which is Finland’s leading processor of animal by-products. The goal of Honkajoki is to reduce, reuse and recycle waste produced by slaughterhouses and meat-cutting plants. At Honkajoki the waste is processed into organic raw materials that can be used for animal and fish feed, pet food, fertilizer, cosmetics industries, chemicals, as well as, fuel and biodiesel.

Reeta explained that only approx. 34 % of a cow is consumed as a part of the human diet in the Western countries whereas the rest of the animal (consisting of fat, bones, inner organs, intestinal content, etc.) is typically considered only as waste.

In addition to reducing waste and enhancing circular economy, the utilization of animal by-products has many other benefits. Firstly, the materials processed at Honkajoki are easily traceable across the industry which makes them safe to use. Secondly, the thorough utilization of by-products effectively prevents diseases from spreading, and finally, adds value to the meat production value chain.

Jan Gabor: World Class Green Industrial Park

Jan Gabor works with property development in Mo Industrial Park, which is the largest energy recycling project that the Norwegian Research Council has ever issued. There are 114 companies located in the Industrial Park and their industry sectors vary from metal and material as the largest sector to oil, gas and energy sector, food and chemical sector, as well as, industry clusters.

The main objectives of the project are:

 1. to reduce specific energy use by 20-30% and
 2. to reduce greenhouse gas emissions by 10%

Jan also presented several specific initiatives which are a part of the Industrial Park project. These initiatives aim to model and optimize integrated energy systems in industrial parks. For example, in a project called CO2 HUB Nordland, Mo industrial park has worked with several large Norwegian companies from different sectors and helped them capture their CO2 off-gas. After capturing the CO2,it is either permanently stored in old oil deposits in the seabed in the Northern Sea or used in production of new products.

There is also a plan to establish an electrolysis production plant in Mo industrial park where hydrogen and CO2 could be combined as methanol which works as a carbon-neutral, synthetic option for gasoline. According to Jan, transitioning to use methanol or other types of e-fuels would mean up to 94 % reduction in CO2 emissions.

If you’re interested in circular economy and would like to learn more, please join us in the next Greennovation Camp on 11 May 2021. Our theme for next time will be Sustainable Tourism.

We’ll be posting more info in our Facebook page and local Facebook group: FB Group Norway

Hoping to see you in May! 😊

Blogpost by:
Henna Kukkonen,
Lapland University of Applied Sciences
Finland