Grønn Rural Økonomi

GRUDE handlinger vil forme morgendagens bærekraftige samfunn – DARE TO BE GRUDE

GRUDE er et Interreg Nord prosjekt som samler, raffinerer og deler kunnskap om den grønne økonomien og kildeeffektiviserer for å skape bærekraftige nordre samfunn. Med disse handlingene, er målet til prosjektet å redde naturlige ressurser og skape nye arbeidsplasser og vekst ved å kjenne igjen de spesielle trekkene av nordre samfunns sirkulære økonomi.

GRUDE er en del av Nordic Circular Arena!

Nordic Circular Arena er et globalt nettverk som tilbyr en plattform for samarbeid, samt tilgang til en stor kunnskapsdatabase om sirkulær økonomi.

Gjennom prosjektet GRUDE får du tilgang til plattformen helt gratis. I GRUDE sitt nettverk kan du finne andre som jobber med sirkulær økonomi i det rurale Arktis, samtidig som du får tilgang til et større globalt nettverk. Om du er interessert i å få og dele informasjon, utvide kontaktnettverk, eller finne og dele spennende nettverk i ditt område, så er Nordic Circular Arena stedet å være!