Grønn Rural Økonomi

GRUDE handlinger vil forme morgendagens bærekraftige samfunn – DARE TO BE GRUDE

GRUDE er et Interreg Nord prosjekt som samler, raffinerer og deler kunnskap om den grønne økonomien og kildeeffektiviserer for å skape bærekraftige nordre samfunn. Med disse handlingene, er målet til prosjektet å redde naturlige ressurser og skape nye arbeidsplasser og vekst ved å kjenne igjen de spesielle trekkene av nordre samfunns sirkulære økonomi.