Bærekraftige Samfunn

Heste hogst

Å bruke tradisjonelle hestekrefter er en økologisk måte og hogge ved på for å redusere både utslipp og skader på skog og frøplanter.

Les mer (EN)

Elektriske Snøscootersafarier

The Finnish Aurora Emotion bruker elektriske snøscootere på deres safarier. Snøscooterne er lydløse og utslippsfrie.

Les mer (EN)

Nye klær fra resirkulerte klær

Et finsk startup-selskap produserer nye klesfibre fra resirkulert klesavfall, noe som kan spare mye vann og ressurser.

Les mer (EN)

Nye klær fra resirkulert fiber

Ioncell er en ny teknologi som skaper bærekraftige tekstilfibre uten noen kjemikalier ved å omdanne cellulose til fibre, og fibrene til langvarige stoffer.

Les mer (EN)

Resirkulere sliping ved sikting

Resirkulering av sliping ved sikting er lønnsomt fordi det reduserer arbeidsfasene og utslippene ved å lage sliping, med å ha større kapasitet i siktingsprosessen.

Les mer (FI)

Informasjons- og markedsorganisasjonen for fiskeriet på innlandet i Uleåborg

Uleåborg Fisheries Center fremmer bruk og forvaltning av fiskevann for å øke produktiviteten deres gjennom utdanning, veiledning og informasjonsdeling.

Les mer (FI)

Bruk av biokull til skogkanalisering, vannrensning, gjødsling og landskapsarbeid

Carbons Finland Oy produserer produkter fra biokull som brukes økologisk jordbruk, fordeling av storm- og avrenningsvann og landskapsarbeid.

Les mer (EN)

Bruke snag som et biorenseanlegg

Snager er stykker/ trestammer i vann som kan brukes som biorenseanlegg for å fange næringsstoffer.

Les mer (FI)

Karbonnegativ drift

Nord-Karelia-samarbeidet i Finland har som mål å redusere utslippene med 90% innen 2030 ved å bruke fornybare energikilder og investere i energieffektivitet.

Les mer (EN)

Gjødsel fra biprodukter i skogindustrien

Yara og UPM har startet et prosjekt for å utvikle og utnytte bruken av biprodukter fra masse- og papirfabrikker i gjødsel.

Les mer (FI)

Rehabilitering av kanalisering

Ved rehabilitering av skogkanalisering kan vannet føres til nye områder, og veksten av skog og biologisk mangfold forbedres.

Les mer (FI)

Energisparingsproduksjon av vinduer med sertifisert tremateriale

Pihla-gruppen Oy produserer vindu med energibesparende metoder og sertifisert tremateriale. Produktene selges over hele Norden.

Les mer (FI)

Strategijobbing for boligfellesskap

Å finne strategier og løsninger for boligrehabiliteringsforetak er viktig, for eksempel for å sikre vedlikehold av avrenningsvann.

Les mer (FI)

Utdanning og opplæring av VRJ gruppepersonell

VRJ-gruppen i Finland øker arbeidernes miljøkonstruksjonskompetanse gjennom undervisning, utdanning, opplæring og annen kunnskapsdeling.

Les mer (EN)

Tekstilfiber fra enzymbehandlet tremasse

Teknologi Universitetet i Tampere er involvert i utviklingen av trebaserte tekstilfibre for å erstatte miljøskadelig bomulls- og oljebaserte fibre.

Les mer (FI)

Trefiber fra mikrofibrillert cellulose

Spinnova Oy er et finsk selskap som produserer bærekraftige tekstilfibre gjennom cellulose og avfallsstrømmer.

Les mer (FI)