I GRUDE prosjektet samler vi inn, prosesserer og deler informasjon om grønn økonomi gjennom nettverksbygging i workshops, greennovation camps og reklamekampanjer. På denne siden har vi samlet noen av de gode praksisene rundt grønn økonomi gjennom Grude prosjektet.