GRUDE – Information Campaigns

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Hajajätevesilietteet hyötykäyttöön Itä-Lapissa -hankkeen kanssa. Tapahtuman materiaalit on ladattavissa seuraavista linkeistä:

Satu Ervasti, LUKE: Ravinteiden kierto ja kiertotalous
Vuokko Laukka, SYKE: Ravinteiden kierrätys haja-asutusalueilla
Marja Lehtolainen, Ruokavirasto: Jätevesilietteitä koskeva lannoitelainsäädäntö
Laura Luusua, Pelkosenniemen ja Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä: Ohje sakokaivolietteen omatoimisesta hyödyntämisestä

Tallenteet puheenvuoroista on katsottavissa Hajajätevesilietteet hyötykäyttöön Itä-Lapissa
-hankkeen Facebook-sivuilta:
https://www.facebook.com/hajajatevesilietteethyotykayttoon

Biokaasudraivia Lappiin webinaari tarjoili ajankohtaiset kuulumiset biokaasualalta 4.12.2020

Tilaisuudessa kuultiin tilannekatsaus kansalliseen biokaasuohjelmaan, laitostoimittajien esityksiä maatilamittakaavan biokaasutuotannosta sekä tuloksi lisäsyötteiden hyödyntämisen mahdollisuuksista Lapissa.

Tilaisuuden järjestivät Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa ja GRUDE Green Rural Economy -hankkeet.

Webinaarin esitykset löytyvät tästä:

Inspelning av webinar 19/5 2020

Möjligheter och trender 2020 inom cirkulär ekonomi är en föreläsning där Tobias Jansson, grundaren av circulareconomy.se, lyfter blicken och spanar på den aktuella utvecklingen med fokus på högaktuella områden. Exempel på trender som tas upp är:

  • Vardagslivet som tjänst
  • Digitaliseringen som möjliggörare
  • Energilagring – Regenerativt markbruk
  • Modevärlden vaknar
  • Bygga cirkulärt

Föreläsningen innehåller också en kortare introduktion till området cirkulär ekonomi och exempel på möjligheter för såväl näringsliv som offentlig verksamhet.

Föreläsningen samarrangeras av projekten GRUDE – Green Rural Economy samt W-power – Empowering Women Entrepreneurs in Sparsely Populated Areas. Projekten drivs av näringslivskontoret Strukturum i Jokkmokk.

Presentationer av:
Konkurrenskraft2030 (Energikontor Norr)
C-voucher (Tillväxtverket)
Klimatklivet (Länsstyrelsen)

Webinaret gavs inom InterregNord-projektet GRUDE – green rural economy den 29/4 2020.

Inspelning av digitalt uppstartsmöte för REKO-ring Jokkmokk 31/3 2020.

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och genialt! Mötet inleddes med en presentation av Stina Dahlquist som har lång erfarenhet av att starta och driva reko i glesbygdskommuner (bl.a. Ragunda och Härjedalen) och det är denna vi delar med oss av här.

Här hittar du REKO-ring Jokkmokk som startades direkt efter mötet: www.facebook.com/groups/rekoringjokkmokk

Onlinemötet organiserades av InterregNord-projektet GRUDE – green rural economy på Strukturum i Jokkmokk tillsammans med projekt REKO, ett projekt hos Hushållningssällskapet med stöd från Leader och EU:s jordbruksfond. För tekniken stod nätverket CirEko – Näringslivets arena för Cirkulära Affärer, där Strukturum är medlemmar.

Vill du vara med och samskapa cirkulärt och hållbart i Jokkmokk/Norrbotten med omnejd samt hålla dig uppdaterad på vad som händer inom GRUDE-projektet, gå med här: www.facebook.com/groups/grudejokkmokk