Finansiering och affärsutveckling av cirkulära affärsmodeller

  • Maria Palo Isaksson på Länsstyrelsen berättar om att söka stöd från Klimatklivet.
  • Linda Backman från Tillväxtverket berättar om företagsstöd från C-voucher, för företag som vill ha hjälp att övergå från linjär till cirkulär affärsmodell.
  • Monica Kutics Normark på Energikontor Norr berättar om deras projekt Konkurrenskraft 2030 och vad de kan erbjuda företag som vill deltaga.

Läs mer: https://www.facebook.com/events/1085505815160216/