GRUDE-bloggen

I denna blogg kommer vi löpande under projektets gång att publicera tips, sammanfattningar av workshops och event, lyfta goda exempel med mera. Hör gärna av dig om du har tips och önskemål på innehåll!

Bli en del av GRUDE Community genom att gå med i den lokal-regionala Facebookgruppen.