Digital utbildning i cirkulär affärsmodellering

INNEHÅLL
– Aktuella trender inom cirkulär ekonomi
– Översikt över olika typer av cirkulära affärsmodeller med illustrativa exempel från befintliga företag
– Introduktion till att arbeta med en affärsmodellscanvas
– Introduktion till Circular Business Model Canvas med genomgång av bakgrund och ramverk
– Detaljerad genomgång av rutorna i canvasen med tilläggen som styr mot cirkulär ekonomi
– Introduktion till avdelningen ”Påverkan” där affärsmodellen analyseras utifrån de förbättringar respektive de försämringar för planet och samhälle som den bidrar till
– Ingående workshop där deltagarna får använda Circular Business Model Canvas till att utveckla faktiska företagscase i cirkulär riktning (casen tillhandahålls på plats*). Workshopen avslutas med att idéer till cirkulära affärsmodeller pitchas inför gruppen och diskuteras.

Läs mer: https://www.facebook.com/events/365736567702191/