Workshop: Delningsekonomi – äg mindre, få tillgång till mer!

Höstens svenska (digitala) workshop gick under temat delningsekonomi (sharing economy) och bjöd på inspiration från fem föreläsare som är välbekanta med olika typer av delande och cirkulära tjänster.

Missade du workshopen den 29e september 2020 så finns den första delen, inspirationsföreläsningarna, att se i sin helhet här (vi var lite sena att sätta igång inspelningen men den börjar med Sofia Bystedt, Re:tuna som börjat berätta om att de är världens första återbruksgalleria):


Sofia Bystedt, Centrumledare, Re:tuna galleria

Det numera världskända Re:tuna galleria i Eskilstuna började som ett förslag från miljöpartiet i kommunen, som stöttade sig mot EU-direktivet om att uppmuntra till och möjliggöra återbruk.
2015 startade gallerian, då med sju företag – idag med fjorton. Kommunen har en anställd centrumledare (Sofia) som arbetar i gallerian samt tio personer som är inhyrda från arbetsmarknadsavdelningen som arbetar med att ta emot gamla prylar som sedan blir till nya varor i de butiker som fristående entreprenörer startat upp i gallerian. Snart kommer också ett spännande nytillskott i form av IKEA:s första återbruksbutik att etableras i gallerian.
Framtiden för Re:tuna beskriver Sofia som ljus. Hon menar att återbruk och den typen av affärer som finns i gallerian idag då kommer att vara norm på många fler platser än vad det är idag.
Framgångsfaktorer för att lyckas starta en liknande verksamhet som Re:tuna är enligt Sofia att ha god kontakt med den lokala politiken.

Peter Parnes, medgrundare, Makerspace Luleå
Den kreativa mötesplatsen Makerspace Luleå är en ideell förening som grundades 2013. Makerspace Luleå är finansierat av Luleå kommun samt sponsorerna Facebook, Lulebo, Luleå Energi samt ett antal privata IT-bolag. Platsen möjliggörs också genom att ta in medlemsavgifter från vuxna medlemmar (men gör undantag får de som inte har möjlighet att betala). På Makerspace vill man sprida en skaparkultur och lära människor att gå från att vara konsumenter till producenter. En stor del av motiveringen och anledningen att man finns beskriver Peter är jämställdhetsperspektivet, att få unga tjejer och vuxna kvinnor att bli intresserade av och lära sig teknik för att det så småningom ska spegla sig i samhället och vilka som väljer teknikyrken exempelvis. Man tillhandahåller massvis med verktyg och maskiner på mötesplatsen och arrangerar också många event per år. Peter pratar om vikten av ”Tinkering”, att våga lära utan att ha ett tydligt mål. Att experimentera och misslyckas.
Peter tipsar också om att en återbruksaffär är påväg att starta upp i Luleå centrum – spännande!

Ola Degerfors, grundare, Hygglo
Delningstjänsten Hygglo finns idag i Sverige och Norge och baseras på det faktum att vi här i norden har alldeles för mycket saker ståendes i våra hem som vi sällan eller aldrig använder. Exempelvis finns det enligt Olas uppgifter 1400 000 registrerade släpvagnar i Sverige och en borrmaskin, något som många hushåll har, används inte mer än 13 minuter under sin livslängd. Hygglo vill bidra till en beteendeförändring i konsumtionsmönster, att det ska bli självklart att låna eller hyra sällananvändningsprodukter istället för att köpa. Ola menar på att en av Hygglos största uppgifter är att skapa trygghet mellan användare och att göra produkter enkelt sökbara och tillgängliga.

Marcel Berkelder, medgrundare, Bråns utrustningsfond
I byn Brån i Västerbottniska Vännäs kommun har flera familjer gått samman för att dela på så kallade kapitalvaror som sällan används. Tillsammans äger de vedkap och vedklyv, släp, saftmaja och svamptork, traktor och byggnadsställning. Utöver detta är det också familjer som delar fler saker med enbart någon annan familj, exempelvis kompostmaskin. Marcel beskriver det som både ekonomiskt och klimatsmart. Utrustningsfonden har organiserat sig så att alla medlemmar betalar ett insatskapital om 5000 kr och sedan 100 kr/mån (per familj) för underhåll och nyköp. I dagsläget har de inget bokningssystem. De har också varit bra på att ta tillvara t.ex. gräsklipp från den lokala golfklubben för täckodling.

Philip Näslund. testbäddskoordinator, Sharing City Umeå
Sharing City Umeå, en testbädd för delningsalternativ i Umeå kommun startade 2017-2018 för att testa olika typer av delningsalternativ. Devisen är att alla kan jobba med delning och att det egentligen är något som vi redan är vana att göra, som att dela buss, bibliotek, tvättstuga och vår fantastiska allemansrätt. Sharing City Umeå jobbar med att tillhandahålla själva infrastrukturen för delandet, som ofta kan vara en digital lösning men ibland också en plats. Ett exempel är en pool för ellådcyklar. Fritidsbanken i Umeå är också mycket aktiv och har satsat extra på att även kunna erbjuda ett bra sortiment inom parasport. Philip säger att det är en mycket bra ingång till delning att arbeta med barn och unga.

Panel, frågestund och eftersnack
I panelen fick föreläsarna svara på frågor kring delningstjänster i glesbygd, hur en kan skapa en delandekultur med mera. Peter från Makerspace berättade att de hjälpt flera kommuner att starta upp egna Makerspaces och nämnde Övertorneå som ett gott exempel. Han menar att ett Makerspace går att starta i stor eller liten skala och att det också går utmärkt att ha ett blandat koncept. Gällivare är på gång med ett Makerspace i det nya aktivitetshuset.
Philip lyfte kulturen som en viktig möjliggörare och menade på att vi i norr är så vana att klara oss själva och därför kan det ta emot att börja dela. Flera av föreläsarna var eniga om att det är bra att börja i det lilla, i sin egen bubbla, att dela men att det också är viktigt att redan när man börjar ha tänkt till kring hur lagning och reparation ska lösas.
Flera var inne på att det är viktigt att prylar börjar användas och slitas på ett nytt sätt eftersom det också kommer att sända signaler till tillverkarna om att de måste designa mer hållbara produkter.
För den som vill börja dela är det viktigt att identifiera de grundläggande behoven – vad är det vi behöver ha tillgång till? Idag är det lättare att vara konsument än cirkulent rent juridiskt – men förändring kommer!
En spaning som lyftes var att delningsplattformen AirBnb vars användande sjunkit i pandemitider samtidigt ökat sin närvaro i glesbygd.

Efter att vi lyssnat till inspirationsföreläsningarna hade vi ett workshopmoment med diskussion utifrån ett antal frågeställningar i en mindre där deltagarna själva fick tänka och diskutera kring vilken typ av delningslösningar de skulle vilja vara en del av. Tankar som kom fram var bl.a. att vi har det för bra, de flesta av oss, och att incitamenten därför är små för att dela men att en beteendeförändring behövs. Någon tipsade om att det är enkelt att börja genom att sätta upp en bytes-/låna-hylla på sin arbetsplats.

Såhär tyckte deltagarna om workshopen:


Vi har fått önskemål från flera håll på att lyfta fram goda exempel inom bilpooler och liknande på landsbygden. Vi fortsätter ha med det i tanken – och hör gärna av er om ni har tips!