Cirkulär ekonomi för offentlig sektor i Norrbotten

Under november – december 2020 genomförde konsulten Laura Vidje på ELVA Hållbara AB en omvärldsanalys för GRUDE-projektets räkning. Syftet med omvärldsanalysen var att sammanställa en introduktion till cirkulär ekonomi och relevanta exempel från kommuner och regioner som en inspirationskälla för offentlig sektor i Norrbotten.

En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. Med en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning sätts en enorm press på våra gemensamma resurser. Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker fungerar helt enkelt inte längre.” (Röster från Norrbotten)

MEDVERKANDE:

 • Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead på Inrego.
  Sebastian kommer att berätta om vad kommuner kan spara i både ekonomiska medel och utsläpp genom att välja att upphandla rekonditionerad IT, med exempel från bl.a. Haparanda.
 • Cynthia Reynolds, grundare av Circular Regions.
  Cynthia är en riktig höjdare när det kommer till cirkulär ekonomi och hur regioner och kommuner kan arbeta med frågan. Hon kommer bland annat att berätta om det mappningsarbete som Circular Regions gör och hur det kan stötta regioner i att koppla ihop landsbygd och städer.
 • Liv Öberg, utvecklingsstrateg och projektledare för cirkulär ekonomi på Umeå kommun
  Umeå kommun har många pågående initiativ inom området cirkulär ekonomi. Ett handlar om cirkulär upphandling. Liv kommer att dela med sig av kommunens erfarenheter såhär långt.
 • Tove Cullhed, näringslivsstrateg på Region Norrbotten.
  Tove kommer att berätta om regeringsuppdraget ”Vägar till regional hållbar utveckling”, Norrbottens regionala utvecklingsstrategi och de nya EU-programmen som kommer och vad dessa innebär i fråga om nya möjligheter.

Läs mer: https://www.facebook.com/events/191812302703798/