Linda Isaksson, glasbruket Heta Hyttan i Piteå

Heta Hyttan är ett traditionellt glasbruk i Piteå (Norrbotten) men dess ägare och grundare Linda Isaksson är långt ifrån traditionell i sitt entreprenörskap. Här berättar Linda om sin företagsresa och sin strävan efter hållbarhet i alla aspekter – och att hon återanvänder 8 ton glas per år!

Vill du berätta lite om företaget?
Det är ett traditionellt glasbruk med genuina arbetsmetoder och spännande upplevelser som riktar sig till företag, privatpersoner och turism. Jag har en bakgrund i det gamla anrika glasbruket Orrefors när produktionen där ännu var manuell. Idag är majoriteten av glasindustrin automatiserad. Mitt glasbruk är ett historiskt levande museum med tillverkning i modern tappning och stor kreativitet. Hållbarhet är en självklarhet och återvinning ett grundkoncept i glasframställningen.

Hur arbetar du med företagets hållbara omställning?
Viktigast har varit att ta sig an den stora energiförbrukningen som en smältugn har. Förr användes i huvudsak gasoldrivna ugnar för att nå önskad temperatur. Jag bytte till elugnar så fort det var möjligt, faktiskt redan 2010. Grön el var en självklarhet. Efterhand har det hållbara tänket smugit sig in i mer eller mindre alla delar av verksamheten, från emballage till inredning och affärsidéer.

Hur tycker du att din bransch generellt tar sig an hållbarhetsomställningen?
Tidigt på 2000-talet förbjöds bly i det svenska glaset. Flera stora glasbruk hade dispens fram till 2010.  Även om glasråvaran numera är miljövänlig och giftfri är fortfarande nedbrytningstiden en miljon år. Jag har alltid återvunnit andras glasbrukssopor i produktionen. Kristallglaset inom industrin är inte återvinningsbart utan hamnar på sopberget. Varför ska jag bidra till att skapa nytt glas när jag kan återvinna det redan tillverkade? Glasets klarhet fick bli lägre prioriterat för den cirkulära processens skull. Jag återvinner 8 ton glas per år som används i min produktion.

Vad är dina största hinder för att bli mer hållbar?
Mitt geografiska läge gör att jag måste verka på en större marknad och skicka många produkter. Frakterna är en ofrånkomlig del i mitt företags långsiktiga överlevnad, men också en utmaning ur miljösynpunkt.

Vad tycker du talar för den cirkulära omställningen? Finns det några positiva bieffekter?
Utöver att man bidrar till en mer hållbar värld så får man samverka med lokala aktörer och leverantörer. Det bidrar till en mer trivsam lokal marknad och spännande samarbeten. Dessutom sparar man mycket pengar!

Finns det någon kunskap eller information som skulle hjälpa dig på vägen?
Man får alltid hålla sig uppdaterad. Just nu händer det mycket och alla företag är mer eller mindre inne på spåret att bli mer hållbara. Det sätter press och ger effekt.

Har du något samarbete med offentlig sektor?
Region, länsstyrelse och kommuner driver många projekt med hållbarhetsutveckling som tema. Inte minst de digitala utrymmena kan vara ett bra insteg på en hållbar marknad.

Har du några internationella samarbeten idag? Är det något du är intresserad av?
I min bransch är leverantörerna spridda globalt. Det finns mycket kunskap, men tyvärr också ofta en språkbarriär som försvårar samarbeten.

Vad tror du att andra företag som liknar ditt skulle behöva för att bli mer hållbara?
Energianalyser är en bra början för att få ner höga fasta kostnader i många branscher. När dessa medel frigörs kan digitala satsningar vara en god idé. Slutligen ska kunden med på tåget i marknadsföringen. Hållbara produkter och tjänster är efterfrågade idag.

Vad skulle behövas för att få företag som ditt involverade i ett projekt som GRUDE?
En förståelse för att det cirkulära för oss närmare varandra och gynnar oss alla. Det gör just vårt samhälle mer attraktivt och till en bättre plats att rota sig på!

Något annat du vill skicka med?
Var inte rädd för att ge dig in i det hållbara affärstänket. Många är rädd för kritik och att de mindre miljövänliga delarna av verksamheten ska ifrågasättas och kanske t.o.m. hela företaget ratas. Det är inget företag som kan vara 100% hållbart. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Några av Lindas verk.
Glasbruket Heta Hyttan.

Tack för dina kloka ord och din tid Linda och lycka till framöver!

Läs mer om Heta Hyttan och se produkterna här.

Blogg av
Amanda Mannervik
Strukturum, Jokkmokk