Intervju med Symbios of Sweden, Louise Mattsson

Startupen Symbios of Sweden startade ur att grundaren Louise Mattsson såg ett behov av kompetens när det gäller att mappa företags resurser och flöden, för att bättre kunna sammankoppla dem med varandra och på så sätt arbeta mer resurseffektivt.

Louise har arbetat för bl.a. RISE och Älvsbyns kommun med Interreg-projektet Arctiq DC som handlar just om att mappa resurser i området. Förutom att fortsatt arbeta med projektet har Louise nu startat det egna företaget Symbios of Sweden där hon bl.a. utför mappning och analyser åt företag. Louise beskriver det som ett väldigt nytt fält som hon gett sig in i, där det fortfarande är få verksamma aktörer – men behoven är stora. Digitaliseringen ger en skjuts på vägen åt hållbarheten tycker hon eftersom den möjliggör att nå ut till fler.

Läs blogginlägget I sin helhet (på engelska) här.

Grundaren Louise Mattsson