Nu har vi publicerat en Greennovation Camp-manual!

Som en del i att sprida det vi lärt oss inom projektet så publicerar vi nu en manual för det som vi kallar Greennovation Camp.

Konceptet Greennovation Camp är en innovationsorienterad mötesform som vi har använt och förfinat under projektets gång. Nu har vi skrivit denna manual för att du och din organisation själva ska kunna arrangera Greennovation Camps – även efter att GRUDE-projektet har slutat.
Manualen förklarar konceptet, ger matnyttiga tips på vägen samt innehåller en checklista för dig som arrangör.

Du hittar manualen under ”Resurser” eller så kan du ladda ned den här nedan: