Härnösands Återbruksgalleria ”Re:Store Höga Kusten”

Projektet Härnösands Återbruksgalleria vill levandegöra Härnösands centrum igen och skapa arbetstillfällen med nya företag. Återbruk och cirkulär ekonomi kommer in med kunskapshöjning och medvetandegörande, i målet att bygga hela destinationen kring ett cirkulärt och hållbart tänk.

Linda Lundberg är projektledare för ”Härnösands återbruksgalleria” som drivs och finansieras av Härnösands kommun. Uppdraget kom från förvaltningschefen som jobbar på arbetslivsförvaltningen i kommunen, eftersom man såg en hög arbetslöshet. De hade tidigare åkt på studiebesök som resulterade i två projekt som grundar sig i att skapa arbetstillfällen, detta och ett annat som kallas för ”Stadsnära odling” där många utländska bönder är aktiva.

Ett av studiebesöken ledde till Eskilstuna och Re:Tuna återbruksgalleria där man blev inspirerad. Men till Härnösand valde man att vidareutvecklat konceptet mer till en galleria med gemensam kassa, ett marknadstorg och galleriapersonal bland annat.

Linda började jobba i mitten av mars 2021, då hade de redan gjort studiebesöken och en förstudie. Kommunen hade skrivit ett projektdirektiv, satt ihop styrgrupp och en arbetsgrupp och så fick Linda ta vid och ta fart. Tre år innan Linda började jobba med detta, ville hon starta en återbruksbutik själv. Hon som utbildad inredare använder gärna återbruk och naturmaterial bland annat. Det är viktigt för henne att man återbrukar möblerna, att man kan byta och göra om befintliga. ”Jag har jobbat mycket med återbruk inom mitt företagande.”

Genom sitt uppdrag i projektet har Linda fått insikt kring detta med avfallshantering och lagen – vad som händer och sker i återvinningscentralerna. Det är ett mycket bra jobb som kommunen gör som hon berättar att hon inte hade någon aning om.

Planen är att lyfta hantverkare, konstnärer och nya designers i denna galleria. Huvudmålet är såklart att minska arbetslöshet men även MINSKA sopberget. Att hjälpa till att skapa det cirkulära tänket för att skynda på omställningen.
Gallerian skapar fler arbetstillfällen, genererar nya företag, levandegöra centrum och framförallt – möjliggör levande handel. Detta gynnar sedan restauranger och handlare med mera. Vilket i sin tur ökar befolkningens psykiskt välmående genom att det blir fler aktiviteter som sker. Det stärker även Härnösand som besöksdestination, fler får upp ögonen för Härnösand och Höga Kusten!

”När vi skapar arbetstillfällen så lyfter vi individer och familjer genom social hållbarhet, och på så sätt sparar man pengar genom att de bidrar till samhället. Men framförallt får de en meningsfull sysselsättning som ökar välmående.”

Linda ser fördelar med att bo och verka i ett arktiskt glesbebyggt område ”Det är lättare att samverka. Närhet gör att saker blir enklare. Vi bor ju lite längre ifrån varann, men det behöver inte vara en nackdel. Att få ihop en galleria med alla verksamheter är inte så enkelt, men genom att skapa marknadstorget kan du stanna och lämna dina varor bara en gång i månaden. Det är livskvalité. Vi kan även producera hållbara varor på ett annat sätt än i större städer. Vi har en annan kunskap och förutsättningar.”

Många av de tjänster som de gör skulle inte kunna fungera i ett stort stadsområde. Till exempel att kommunen tar på sig att hämta upp möbler för återbruk, hos folk. De har valt att sätta gallerian lokalt och inte nära återvinningscentralen vilket är fullt görbart i ett litet samhälle. Linda jobbar även med att ta fram en service med upphämtning hos människor, och restaurerar det som går för att sen sälja det vidare.

Men samarbeten genom kommunen kan även vara knepiga, de får inte konkurrera med det befintliga näringslivet och man får kika på att utveckla olika tjänster i samarbete med de befintliga. Med Härnösands återbruksgalleria väljer man att även bygga webbshop för att hjälpa de små entreprenörerna vilket ger service. Man måste dock tänka ut hållbara fraktalternativ för att det ska bli möjligt. Så det gäller att se över hela ledet, ständigt.

Att gå genom arbetslivsförvaltningen som arbetsmarknadsåtgärd är fantastiskt enligt Linda. De skapar en modell som andra kommuner kan använda. Tanken är att man ska kunna knoppa av fler bolag så man kan kopiera till andra platser och andra kommuner.

”Jag ser framför mig att starta Re:Store Höga kusten på olika platser, länder. Men även i kvarter, att det sprider sig. Att man bygger återbrukskvarter. Det är en livsstil som ska expandera i hela destinationen. Att det är hållbart i alla aspekter. Jag brukar säga att den dagen Re:store Höga Kusten slår upp i Manhattan är jag ganska nöjd!”

Just nu fräschar de upp lokalerna nu genom att energieffektivisera elen bland annat. Genom dessa initiativ och hela återbruks-andan, önskar de inspirera till att bli fler i gallerian.

Under första kvartalet 2022 ser de fram emot att öppna upp portarna för Re:Store Höga Kusten och önskar alla välkomna!

Tack Linda Lundberg och Härnösand kommun för detta initiativ!
Läs mer på Facebook @restore Höga Kusten, Instagram @restorehk.se och på www.restorehk.se

Text av Leila Nutti och Amanda Mannervik, Strukturum Jokkmokk