Norra Sverige bubblar av cirkulär handlingskraft

Den 1 mars bjöd Cradlenet Norr in till en träff om vad som är på gång inom cirkulär ekonomi i norra Sverige. Och vi kunde snabbt konstatera att det är mycket! Bara under 2022 kommer flera nya satsningar leda till konkret och storskalig cirkulär omställning i norr.

Det görs enorma satsningar på grön industri i norra Sverige – och med dem kommer stora investeringar i infrastruktur och samhällsservice. Satsningar på elektrifiering, fossilfri produktion och cirkulära industriprocesser gör norra Sverige till en föregångare i klimatomställningen. Och det är inte bara industrin som är drivande. Det pågår också en mängd initiativ för cirkulär omställning för mindre företag, företag inom tjänstesektorn, inom kulturbranschen och offentlig sektor. Här följer ett axplock av exempel.

Renewcell: för en cirkulär modeindustri
Ett av företagen som bidrar till den cirkulära omställningen är Renewcell. Företagets kommunikationschef, Nora Eslander, var gäst hos Cradlenet och berättade om företagets ambitioner och aktuella satsningar. Renewcell är ett snabbt växande sustaintech-företag som har en process för att återvinna cellulosan i bomullstextil till en dissolving-massa, Circulose®, som används för att producera nya kläder. I sommar startar de världens största kemiska textilåtervinning i ett före detta pappersbruk på Ortviken i Sundsvall, en anläggning som drivs av 100% förnybar energi och har kapacitet att återvinna 120 000 ton textil varje år.

Modeindustrin, som den ser ut idag, har en stor negativ inverkan på klimatet. Nora exemplifierade med att det behövs 10 000 liter vatten för att producera ett par jeans, 35% av mikroplaster i haven kommer från polyesterkläder och bara 1% av alla kläder cirkuleras för att bli kläder på nytt. Det finns alltså stora klimatvinster med en cirkulär modeindustri. 

Renewcells fibermassa Circulose® har redan använts i kollektioner av globala varumärken som H&M och Levi’s – och efterfrågan ökar. Men, även om det finns extremt mycket textilavfall i världen, så är logistiken en utmaning. 

Det vanliga är att den som vill bli av med uttjänta kläder och textilier får betala för att någon ska ta hand om det, men Renewcell har istället valt att betala sina leverantörer för att på så sätt bygga en långsiktigt hållbar infrastruktur för sortering och insamling där de kan säkerställa en stabil tillgång till råmaterial av hög kvalitet.

För att få in tillräckligt stora volymer samarbetar företaget med insamlare som till exempel Beyond Retro och Myrorna och tar bland annat hjälp av företaget Sysav för sortering. Och enligt den cirkulära principen om att behålla värde så länge som möjligt, tar de bara emot kläder och textil som inte kan säljas eller användas på annat sätt än som råmaterial till återvinning.

Med den nya världsunika anläggningen i Sundsvall är Renewcell ett exempel på en grön industri som enligt Regeringen gör att norra Sverige kan ”bli ledande i den klimatomställning som är på gång i hela världen och inom alla sektorer”.

Kunskapslyft för cirkulär affärsutveckling
Men den cirkulära omställningen sker, som sagt, inte bara inom industrin. Över hela norra Sverige sker flera initiativ för att hjälpa små och medelstora företag att ställa om. Några satsningar riktar sig direkt till företag medan andra riktar sig till affärsrådgivare och företagsutvecklare. Detta är några aktuella projekt som presenterades av Cradlenet Norr:

CEBANS står för Circular Economy Business Accelerator Northern Sweden och drivs av företaget Esam tillsammans med North Sweden Cleantech och Umeå kommuns näringslivskontor. Inom ramen för projektet får både affärsutvecklare och företag coaching i att framtidssäkra företagen med hjälp av cirkulära affärsmodeller under ett års tid. Företag från hela norra Sverige är välkomna att anmäla sig genom att höra av sig till Esam, läs mer på https://esam.se/esam-tjanster/hallbarhetskommunikation/  

SVID driver projektet Response tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och Södertälje Science Park för att ”stärka kapacitet och förmåga hos företag i att praktiskt utveckla egna cirkulära produkter, affärsmodeller och tjänster”. Projektet ska undersöka möjligheter med en digital plattform för cirkulär handel med restflöden i regionen samt erbjuda kompetenslyft där företag i regionen får expertkunskap om hållbara metoder och affärsmodeller baserat på cirkulär design. Kompetenslyftet startar under hösten 2022. https://svid.se/vad-vi-gor/projekt/response/mer-om-response/ 

Arena samisk näringslivsutveckling har startat en kunskapskampanj om samiskt företagande riktad till näringslivsfrämjare och finansiärer för att ”visa vägen i att skapa hållbarhet”. I en intervju med Utveckla Norrbotten säger projektledaren Erika Unnes så här:
– De traditionella näringarna har utvecklats i samklang med naturen. Vi lär oss att inte ta mer än vi behöver och att det ska finnas kvar till kommande generationer. Därför kan samiska värderingar och kunskap visa vägen i att skapa hållbarhet i den samhällsomvandling som sker på grund av klimatkrisen.Projektet kan följas på https://sv-se.facebook.com/valljeforetagsutveckling/ 

På näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokks kommun pågår en pilotomgång med en affärsutvecklingsserie för små- och medelstora företag med fokus på cirkulär affärsmodellering. Piloten kommer att vara klar och redovisas i maj.

I Östersunds kommun pågår en förstudie om hållbar tillväxt med fokus på att förstå kunskapsläget och behoven av stöd och rådgivning i den cirkulära omställningen hos företag inom besöks- och upplevelsenäringen. Även detta projekt kommer att redovisas under våren.

Cirkulär handel
Under 2022 ser också (minst) två kommersiella återbrukssatsningar dagens ljus: På Köpmangatan i centrala Härnösand öppnar under våren Re:Store Höga kusten, en galleria där allt som säljs är återbrukat, återanvänt eller hållbart producerat. I Boden kommer återbrukade produkter säljas i vanliga butiker från och med hösten genom en satsning där kommunen kommer att samla in återbrukade produkter och leverera ut till butiker där produkterna presenteras och säljs sida vid sida med nyproducerade varor.

Detta är bara några exempel av allt som händer inom cirkulär omställning i norra Sverige. Långt mycket mer är på gång och mycket har redan hunnit finnas på plats under lång tid. Cirkulär ekonomi håller sakta men säkert på att bli det nya normala och kanske har vi särskilt bra förutsättningar för cirkulär omställning just här i norr där vi har god tillgång på fossilfri energi, närhet till den natur som vi så innerligt vill bevara och djup kunskap om hur vi kan ta vara på våra resurser och leva i samklang med allt annat levande.

Cradlenet Norr är ett lokalt nätverk inom den nationella organisationen Cradlenet som arbetar för att accelerera omställningen till cirkulär ekonomi. Cradlenet Norr har digitala träffar ungefär fyra gånger per år och riktar sig till alla som är intresserade av cirkulär ekonomi i norra Sverige (ungefär norr om Gävle). Varje träff har ett särskilt tema och stor vikt läggs vid att mötas och utbyta erfarenheter med varandra. Vill du bli inbjuden till träffarna med Cradlenet Norr? Anmäl ditt intresse till sofia@cradlenet.se