Collaboration Workshop 19/5/2022

Under GRUDE-projektet senaste Greennovation Camp i mars i år startade en nätverksprocess med målet att hitta partners och nya lösningar för grön och cirkulär omställning i våra rurala arktiska områden.

Processen fortsätter i detta digitala event och avslutas på GRUDE-projektets slutkonferens (även den digital) den 31a maj 2022. Vi välkomnar varmt dig från kommun, offentlig sektor, företag, forskningsinstitut med flera som har intresse för dessa frågor!

I samverkansworkshopen den 19e maj möts offentlig och privat sektor som vill bidra till omställningen till en grön och cirkulär ekonomi.

I workshopen ges du möjlighet att:
1) arbeta på och utveckla nya idéer, samt
2) hitta partners för utveckling av nya projekt.

Workshopen kommer att hållas på engelska.

12 – 14 NOR/SWE (svensk tid)
13 – 15 FIN (finsk tid)

Anmäl dig senast 18.5.2022.
Detaljerat program kommer via e-post innan eventets start.

Läs mer på mer på eventsidan!