Blå ekonomi

Hållbart fiske i Östersjön

Minskning av kväve och fosfor i Östersjön för att främja hållbart fiske

Läs mer (FI)

Hållbart fiske och fiskeprodukter i Norge

Genom att ta tillvara på avfallet från fiskerinäringen i högre utsträckning skapas förutsättningar till ett mer miljövänligt nordiskt vildfiske i Norge.

Läs mer (NO)

Konserverad vildfångad fisk

Vildfångad fisk från Finland används till olika fiskkonserver istället för tonfisk från utlandet. Produkterna har blivit så populära i Finland att de ofta är slutsålda.

Läs mer (EN)

Biodiesel från fiskens inälvor

Biodiesel utvecklas från fiskens inälvor, det erbjuder en prisvärd och ren bränslekälla. 

Läs mer (FI)

Främja underutnyttjandet av fiskebeståndet

Främja hållbar blå bioekonomi genom att utnyttja de underutnyttjande fiskebeståndet till livsmedelsproduktion och skapa bättre förutsättningar för fiskodling samt öka förädlingsgraden av gödsel.

Läs mer (FI)

Fiskens inälvor ger bränsle till bussar

Bussbolaget Röde Orm på Åland använder en fiskoljeprodukt som bränsle till sina bussar, istället för fossila bränslen. Produkterna är ett miljövänligt alternativ för att minska koldioxidutsläppen.

Läs mer (FI)

Ett effektivt program för vattenskydd

Finlands miljöministerium har tagit fram ett effektivitetsprogram där syftet är att skapa olika aktiviteter, utbildning och kunskap som relaterar till att skydda vatten.

Läs mer (EN)