Green Rural Economy – GRUDE

GRUDE actions will shape tomorrows sustainable societies – DARE TO BE GRUDE!

Ett treårigt InterregNord-projekt med syfte att kommunicera möjligheterna med övergång till en cirkulär ekonomi i arktiska glesbygdskommuner. Inom projektet kommer det att arrangeras workshops, nätverksträffar och Greenovation Camps med syfte att inspirera, utbilda och skapa nätverk. Våra aktiviteter och event kommer att ibland ges enbart lokalt/regionalt på respektive språk och ibland internationellt på projektspråket engelska. Följ oss i sociala medier för att inte missa några event!

Med projektet vill vi:

  • Öka medvetenheten i regionen om potentialen i cirkulär ekonomi och resurseffektivitet – hos offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner.
  • Bidra till nätverkande inom programområdet (norra Sverige, Norge, Finland).
  • Visionen – nya jobbtillfällen, omställning till cirkulär ekonomi i befintliga kommuner och organisationer och att nya cirkulära tjänster startas upp.

GRUDE är en del av Nordic Circular Arena!

Nordic Circular Arena är ett globalt nätverk med en samverkansplattform som ger axcess till bred kunskap inom cirkulär ekonomi.

Genom GRUDE-projektet kan du få kostnadsfri tillgång till plattformen. Genom vårat nätverk på plattformen får du kontakt med andra personer som arbetar med och är intresserade av cirkulär ekonomi i norden, samt en väg in i det globala nätverket. Oavsett om du är intresserad av att söka eller dela information, hitta nya kontakter eller spännande event i ditt närområde så tror vi att du kommer att hitta något intressant!