Green Rural Economy – GRUDE

GRUDE actions will shape tomorrows sustainable societies – DARE TO BE GRUDE!

Ett treårigt InterregNord-projekt med syfte att kommunicera möjligheterna med övergång till en cirkulär ekonomi i arktiska glesbygdskommuner. Inom projektet kommer det att arrangeras workshops, nätverksträffar och Greenovation Camps med syfte att inspirera, utbilda och skapa nätverk. Våra aktiviteter och event kommer att ibland ges enbart lokalt/regionalt på respektive språk och ibland internationellt på projektspråket engelska. Följ oss i sociala medier för att inte missa några event!

Med projektet vill vi:

  • Öka medvetenheten i regionen om potentialen i cirkulär ekonomi och resurseffektivitet – hos offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner.
  • Bidra till nätverkande inom programområdet (norra Sverige, Norge, Finland).
  • Visionen – nya jobbtillfällen, omställning till cirkulär ekonomi i befintliga kommuner och organisationer och att nya cirkulära tjänster startas upp.