GRUDE – Seminarier

Inspireras av mobilitetstjänster på landsbygd och i glesbygd. Vad finns det för lösningar för att bättre möta våra krav på mobilitet – och samtidigt bli mer resurseffektiva i hur vi använder dessa tjänster?

DAGENS FÖRELÄSARE:

MARIA SCHNURR, RISE
Maria Schnurr är forskare på RISE, Research Institutes of Sweden, och jobbar med innovationer för en omställning till hållbar mobilitet, med fokus på mobilitetstjänster för både stad och land. Maria ger oss en introduktion till området och en överblick över aktuella trender.

TOBIAS FORNGREN, FREELWAY
Tobias Forngren är medgrundare till den hållbara mobilitetstjänsten Freelway som används för turisttransfer (taxi, bussar), samåkning, samordnade varuleveranser, hemleveranser, nya kollektivtrafiklösningar, bilhyra paketskåpslösningar mm. Han kommer bl.a. att berätta om deras framgångar i södra Årefjällen.

JOHANNA LINDBERG, LTU
Johanna är involverad i flertalet projekt på Luleå Tekniska Universitet som har
Predictive Movement är en icke-kommersiell, konkurrensneutral samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens. Informationen i PM kan användas av aktörer på marknaderna för transporttjänster. PM har även för avsikt att testa regional samordning av lokalproducerad mat. Predictive Movement är byggt i open source och är en rörelse där alla kan vara med.

MAXIMILIAN BADOR, MOVEABOUT
Maximilian Bador, CCO på Move About, vill berätta hur smarta lösningar kan optimera organisationens fordonsflotta med exempelvis rätt mix av elbilar och elcyklar. Företagets vision är fossilfria resor för en hållbar planet – och missionen är att ställa om Sverige och bli den största leverantören av fossilfri mobilitet till 2025.

INGELA BOTTKE, HAR-PROJEKTET
Ingela Bottke, projektledare för Hållbara arbets- och tjänsteresor i Västerbotten kommer att berätta om Cykla och gå-kampanjer som en del i ett hållbart och hälsosamt resande hos deltagande kommuner och företag.

Ladda ner föreläsarnas presentationer nedan.

Inspelning av webinar 19/5 2020

Möjligheter och trender 2020 inom cirkulär ekonomi är en föreläsning där Tobias Jansson, grundaren av circulareconomy.se, lyfter blicken och spanar på den aktuella utvecklingen med fokus på högaktuella områden. Exempel på trender som tas upp är:

  • Vardagslivet som tjänst
  • Digitaliseringen som möjliggörare
  • Energilagring – Regenerativt markbruk
  • Modevärlden vaknar
  • Bygga cirkulärt

Föreläsningen innehåller också en kortare introduktion till området cirkulär ekonomi och exempel på möjligheter för såväl näringsliv som offentlig verksamhet.

Föreläsningen samarrangeras av projekten GRUDE – Green Rural Economy samt W-power – Empowering Women Entrepreneurs in Sparsely Populated Areas. Projekten drivs av näringslivskontoret Strukturum i Jokkmokk.

Presentationer av:
Konkurrenskraft2030 (Energikontor Norr)
C-voucher (Tillväxtverket)
Klimatklivet (Länsstyrelsen)

Webinaret gavs inom InterregNord-projektet GRUDE – green rural economy den 29/4 2020.

Inspelning av digitalt uppstartsmöte för REKO-ring Jokkmokk 31/3 2020.

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och genialt! Mötet inleddes med en presentation av Stina Dahlquist som har lång erfarenhet av att starta och driva reko i glesbygdskommuner (bl.a. Ragunda och Härjedalen) och det är denna vi delar med oss av här.

Här hittar du REKO-ring Jokkmokk som startades direkt efter mötet: www.facebook.com/groups/rekoringjokkmokk

Onlinemötet organiserades av InterregNord-projektet GRUDE – green rural economy på Strukturum i Jokkmokk tillsammans med projekt REKO, ett projekt hos Hushållningssällskapet med stöd från Leader och EU:s jordbruksfond. För tekniken stod nätverket CirEko – Näringslivets arena för Cirkulära Affärer, där Strukturum är medlemmar.

Vill du vara med och samskapa cirkulärt och hållbart i Jokkmokk/Norrbotten med omnejd samt hålla dig uppdaterad på vad som händer inom GRUDE-projektet, gå med här: www.facebook.com/groups/grudejokkmokk