Blå Økonomi

Bærekraftig fisking i Østersjøen

Redusere nitrogen- og fosforbelastningen i Østersjøen ved å fremme mer bærekraftig fiskeri.

Les mer (FI)

Bærekraftig fiskeri og fiskeproduksjon i Norge

Å redusere fiskeavfall og sikte mot mer miljøvennlig nordisk villfiske i Norge.

Les mer (NO)

Hermetisk villfisk

Bruker finsk, grov villfisk i hermetiske fiskeprodukter istedenfor tunfisk fra utlandet. Produktene har vært så kjent i Finland at de ofte blir utsolgt.

Les mer (EN)

Biodiesel fra fisketarmer

Å lage biodiesel fra fisketarmene gir en rimelig og ren drivstoffkilde, hvor mengden diesel er like mye som mengden fisketarm.

Les mer (FI)

Fremme bruken av underutnyttede fiskelager

Fremme bærekraftig bruk av vann og bioøkonomi ved å bruke mer fisk i matvarer, tydeliggjøre driftsforutsetningene for fiskeoppdrett og øke prosessen med gjødsel.

Les mer (FI)

Drivstoff til busser fra fisketarmer

Busselskapet Röde Orm på Åland bruker ren fiskeolje som drivstoff til busser, istedenfor fossilt brensel. Produktet er et miljøvennlig alternativ for å redusere utslipp av karbondioksid.

Les mer (FI)

Effektiviseringsprogram for vannbeskyttelse

Det finske miljødepartementet har som mål å utvikle aktivitet, utdanning og kunnskap gjennom et effektiviseringsprogram for å etablere en projeksjon for vannbeskyttelse.

Les mer (EN)