Julkinen sektori kiertotalouden mahdollistajana

Summary of Group Discussion 1

GRUDE-hankkeen kolmannen innovointitapahtuman ryhmäkeskusteluissa kuultiin kuulumisia hankkeista, joiden aiheet linkittyvät kiertotalouden toteuttamiseen julkisella sektorilla.

Inga Hermann:
Inga Hermann Luleån teknillisestä yliopistosta kertoi hankkeesta, jossa on kehitetty menetelmää ravinteiden talteenottamiseksi jätevesistä. Nykyisin käsiteltävän jäteveden määrä on valtava, sillä ulosteiden ja virtsan joukossa on runsaasti puhdasta vettä. Ravinteita ei siis hyödynnetä riittävästi, vaikka kotitalouksien jätevesistä talteenotettavat ravinteet riittäisivät ruoan tuotantoon lähes saman kokoiselle ihmisjoukolle.

Ravinteiden talteenotto jätevesistä aiheuttaa myös vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin kemiallisten lannoitteiden tuotanto. Lisäksi ravinteiden talteenoton ohessa voidaan tuottaa energiaa esimerksi biokaasun muodossa.

Sanna Tyni:
Sanna Tynin case-esimerkki liittyi projektiin LTKT 2.0, jonka tavoitteena on vahvistaa kiertotaloutta Lapissa. Projekti keskittyy tiedon lisäämiseen ja verkostojen vahvistamiseen sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla. Yhtenä tavoitteena projektissa on suunnitella Lappiin kiertotalouden tiekartta.

Keskustelu:
Ingan ja Sannan esitysten jälkeen ryhmässä keskusteltiin siitä, kuinka julkinen sektori voisi toimia kiertotalouden mahdollistajana.

Yhtenä tärkeimmistä edellytyksistä nähtiin olevan tietoisuuden lisääminen julkisen sektorin toimijoille. Osallistujat kokivat, että kunnat eivät tähän mennessä ole osanneet riittävällä tavalla ottaa huomioon sitä, kuinka ravinteiden kiertoa voisi lisätä ja tehostaa. Erityisesti jätevesien osalta valtion tarjoama taloudellinen tuki ja neuvonta nähtiin tärkeänä.

Keskustelussa todettiin, että kuntien tulisi aktiivisemmin osallistaa kuntalaisia päätöksentekoon. Toisaalta osallistujat toivat esiin sen, että kunnat ovat hyvin erilaisia ja sen vuoksi niiden olisi tärkeää löytää parhaiten itselle sopivat tavat kiertotalouden toteuttamiseen.


Satu Ervasti,
Luonnonvarakeskus