Arktisk Bioenergi

Produktion av solenergi på jordbruksgårdar

Idén att utnyttja solenergi på jordbruksgårdar visas bland annat från en utställning i Sarka. Framtidens solenergiproduktion på gårdar ser ljus ut och blir mer och mer vanlig.

Läs mer (FI)

Förnybar energi från biokraftverk

Laanila biokraftverk ligger i Uleåborg, Finland. Anläggningen använder olika sammansättningar av bränslen inklusive återvunnet bränsle och siktar mot en koldioxidfri energiproduktion till år 2050.  

Läs mer (FI)

”Sulapac” ett biologiskt nedbrytbart material

Finska biokemister har skapat en ny produkt ”Sulapac” som är ett träbaserat material. Det är biologiskt nedbrytbart och lämnar ingen mikroplast efter sig vid tillverkningen.

Läs mer (EN)

Minimering av matavfall

Fiksu Ruoka AB (Smart Food) vill minska matsvinnet i Finland genom att ta tillvara matrester och restprodukter som blir över från restauranger och affärer och sälja dessa på nätet.

Läs mer (FI)

Att gynna lokalproducerad mat skapar hållbarhet

Genom att gynna lokalproducerad mat ökar man möjligheterna för regionala och lokala entreprenörer att överleva och livsmedelsförsörjningens koldioxidavtryck minskar.

Läs mer (FI)

Projektet Hydrofoder

Projektet “Hydrofoder” som fortfarande befinner sig på experimentell nivå i Finland, vill skapa en odlingsmetod av spannmål utan tillgång till jord. Dessa spannmål är tänkta att odlas i vatten och ska efter skörd kunna produceras som ett hälsosammare alternativ till husdjursfoder.

Läs mer (FI)

Potatispellets för energi produktion

Att använda potatispellets för energiproduktion är en välkänd metod och ett bra exempel på bio cirkulär ekonomi inom livsmedelsproduktion.

Läs mer (FI)

Det egna matavfallet blir bränsle till transportbilar

Stormarknadskedjan Lidl använder sitt matavfall för att producera bränsle till sina egna lastbilar.

Läs mer (FI)

Energi från havreskal

Skal från havre kan användas i energiproduktion, som tex vid uppvärmning av hushåll, det skulle kraftigt kunna minska fossila utsläpp.

Läs mer (FI)

Gödsel förädlas till kvalitativ gödsel

Biometa Finland AB förädlar gödsel som biprodukt så att den blir mer användbar och ersätter icke förnybara resurser. Metoden främjar ett mer miljövänligt sätt att sprida näringsämnen och öka värdet på biprodukterna.

Läs mer (FI)

Använda sågspån för energi

Enocell AB är en kolneutral massafabrik som använder sitt eget sågspån för att producera energi.

Läs mer (FI)

Restaurang som använder matavfall

Restaurant Loop var den första restaurangen i Finland som använde matavfall som grund i sin matlagning. Det är en del av ett cirkulärt ekonomiprojekt som heter ”From Waste to Taste”.

Läs mer (FI)

Bioenergy/Biogas från koskit

Biogas tillverkad av kogödsel kan användas för att ersätta fossila bränslen inom transportsektorn.

Läs mer (FI)

Bio-on, ett nedbrytbart förpackningsmaterial

Bio-on företaget tillverkar ett biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial som är tillverkat av papper, kartong och biprodukter från sockerproduktion.

Läs mer (EN)

Förpackningsmaterial från skogen

Företaget Woodly AB producerar träbaserat, genomskinligt förpackningsmaterial för att ersätta plastmaterial.

Läs mer (EN)

Plastmaterial från skogen

Företaget Onebone AB producerar ett träbaserat material som de kallar Woodcast. Materialet är ett helt giftfritt och lätt formbart material som kan användas både för gipsning eller inom arbetsterapi.

Läs mer (EN)

Kosmetika från livsmedelsindustrins avfall

Forskarna inom miljöbioteknik vid Universitet i Lahti testar användningen av biprodukter från livsmedelsindustrins avfall till bland annat kosmetika.

Läs mer (FI)