Hållbara samhällen

Skogsavverkning med häst

Att använda hästar som arbetskraft är ett ekologiskt sätt att bedriva skogsavverkning för att både reducera utsläpp och minska skador i marken och på plantorna.

Läs mer (EN)

Elektriska skotersafaris

Finska ”Aurora Emotion” använder elektriska snöskotrar på deras safaris. Dessa är tystgående och släpper inte ut några avgaser. 

Läs mer (EN)

Klädfibrer skapas från återvunna kläder

Ett Finskt popup företag producerar nya klädfibrer genom att återvinna kläder, vilket sparar på både vattenkonsumtion och resurser. 

Läs mer (EN)

Nya material av återvunna kläder

”Ioncell” presenterar en ny teknik som skapar klädfibrer på ett hållbart sätt utan att använda kemikalier, de omvandlar cellulosa till fibrer som sedan utvecklas till hållbara tyger.

Läs mer (EN)

Återvunnen sand

Att återvinna sand genom att sila bort damm, skräp och kvistar är lönsamt eftersom man minskar utsläpp i jämförelse med att producera ny sand. Det minskar antal arbetsprocesser vilket gör det mer hållbart.

Läs mer (FI)

Intresseorganisation för Uleåborgs fiskevatten i inlandet

Genom utbildning, information och rådgivning vill Uleåborgs Fiskecenter främja skötseln och öka produktiviteten i Uleåborgs fiskevatten i inlandet.

Läs mer (FI)

Biokol används för att förbättra jordkvalitén och effektivisera kompostering, rena vatten och till landskapsarkitektur

Finlänska företaget ”Carbons Finland Oy” producerar produkter av biokol vilket är användbart inom   ekologiskt jordbruk. Det kan även användas för att rena avrinningsvatten och till landskapsarkitektur.

Läs mer (EN)

Stockar används som biorening

Stockar som länge ha legat i vatten kan användas som biorening för att binda näringsämnen i vatten.

Läs mer (FI)

Strävan efter en utsläppsfri drift

Samarbetet inom Coop i regionen norra Karelen i Finland, har som mål att minska sina utsläpp med totalt 90% fram till år 2030. De vill uppnå detta genom att använda förnybara energikällor och investera i energieffektiviseringar.

Läs mer (EN)

Gödsel produceras från skogsindustrins biprodukter med hänsyn tagen till olika växters behov

Företagen Yara och UPM har startat ett projekt där de vill främja återvinning av de näringsämnen som finns kvar i slammet efter tillverkning av massa och papper. De vill därför utveckla och använda denna  biprodukt från massa och pappersbruk, till konstgödsel. De vill kunna producera specifika konstgödsel utifrån olika växters behov.

Läs mer (FI)

Återhämtning genom dikning

Tack vare återställning av dikning kan skogen återhämta sig. Vatten leds om till andra områden och tillväxten av skogar och biologisk mångfald förbättras.

Läs mer (FI)

Energibesparande produktion av fönster

Företaget ”Pihla Group Oy” producerar fönster med energibesparande metoder och med certifierade träprodukter. På fabriken används certifierad kolneutral elektricitet. Fönsterna säljs i alla nordiska länder.

Läs mer (FI)

Strategiskt arbete med underhållsplaner i flerfamiljehus

Att jobba lösningsfokuserat och strategiskt med underhållsplaner i flerfamiljehus kan öka bostadsområdet att profilera sig som ekologiskt hållbart, barnvänligt och samtidigt en trivsam plats för äldre personer.

Läs mer (FI)

VRJ-gruppen bygger infrastruktur

VRJ-Gruppen i Finland erbjuder en brett urval av tjänster inom området bro och betong samt grönområden och miljö.  

Läs mer (EN)

Textilfibrer utvinns av enzymbehandlad trämassa

Tammerfors tekniska universitet är involverade i utvecklingen av träbaserade textilfibrer för att ersätta miljöskadliga bomulls- och oljebaserade syntetiska fibrer.

Läs mer (FI)

Utveckling av nya ekologiska textilfibrer

Med hjälp av nya metoder kan man återvinna gamla kläder till nya textilfibrer för att producera nya textilmaterial.

Läs mer (FI)