I GRUDE-projektet, vill vi skapa nätverk för att samla, bearbeta och dela information om grön ekonomi. Vi gör det bland annat genom olika utbildningar, seminarier och kampanjer. På den här sidan har vi samlat några av de goda exemplen om grön ekonomi inom GRUDE-projektet.