Kiertotalouden liiketoimintamallit – Tiivistelmä

Kiertotalouteen perustuvat liiketoimintamallit

GRUDE-hankkeen kolmas virtuaalinen innovointitapahtuma järjestettiin tiistaina 9. helmikuuta 2021. Tapahtuman ydinteemana olivat arktisten maaseutualueiden sivuvirrat ja niiden tehokkaampi hyödyntäminen. Pienryhmäkeskusteluissa tuotiin esille mielenkiintoisia ja ajankohtaisia näkökulmia muun muassa kiertotalouteen perustuviin liiketoimintamalleihin liittyen.

Luise Mattson (Älvsby, Ruotsi) kertoi case-esimerkin työstään Arctic DC -hankkeessa, jossa on onnistuttu hyödyntämään jopa 40 prosenttia datakeskusten tuottamasta hukkalämmöstä jauhomatojen kasvattamiseen. Jauhomatoja puolestaan toimitetaan ravinnoksi kanaloihin, joista kanojen jätökset jatkavat matkaansa lannoitteeksi tomaatinviljelijöille. Tällaista yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia, joka tehostaa yritysten ja muiden toimijoiden keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttää uutta liiketoimintaa, kutsutaan teolliseksi symbioosiksi.

Wisdom Kanda (Linköpingin yliopisto, Ruotsi) esitteli pienryhmätyöskentelyn yhteydessä juuri alkaneen, nelivuotisen FORMAS-projektin, joka koskee kiertotalouteen perustuvia start-up -yrityksiä ja liiketoimintaekosysteemiä. Hankkeen tarkoituksena on tuoda uusien kiertotalousyritysten saataville tietoa yritystukijärjestelmistä.

Maja Blomquist (SMICE ja SNIUS -hankkeet, Ruotsi) painotti puheenvuorossaan kansainvälisen yhteistyön merkitystä kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämisessä. Maja työskentelee SMICE-projektissa, jonka ydinteemana on tukea uusia innovaatioita sekä saada aikaan muutosta ennen kaikkea alueellisen tason toimintapolitiikoissa. Tähän liittyen hankkeessa on luotu ruotsalaisen kansallisen kehitysjärjestön kanssa vapaasti hyödynnettäväksi Circular Business Model Canvas -pohja, joka helpottaa nimenomaan kiertotalouteen perustuvien liiketoimintamallien suunnittelua ja kehittämistä.