Grude går med i Nordic Circular Arena: Nätverket bland nätverk

Nordic Circular Arena är en digital plattform som siktar på att bli ”platsen att gå till för allt rörande cirkulär ekonomi i Norden”. Plattformen lanserades den 15 juni och är utvecklad och administrerad av Nordic Circular Hotspot i samarbete med Nordic Innovation. 

Plattformen är baserad på fynd från en intresseundersökning av Nordic Circular Hotspot som genomfördes 2019 och där slutsatsen var ett behov av en plattform i Norden för att:  
– Dela cirkulär innovation, teknologi och affärsidéer 
– Regional kunskapsdelning, och kapacitetsuppbyggnad
– Hitta företag/personer med liknande cirkulära utmaningar som deras egna
– Tvärnordiska affärssamarbeten
– Regionalt politiskt samarbete
– Var du kan finna cirkulära experter

Dessa resultat är använda som grund för utformningen av plattformen. En annan önskan som kom längst med vägen var att inkludera andra nätverk som jobbar med cirkularitet för att möjliggöra ett samlat cirkulärt nätverk. Detta för att verkligen bli en plats för allt rörande cirkulär ekonomi i Norden. GRUDE är ett nätverk som deltagit från tidig fas.

GRUDE projektet har sin grund i  den arktiska landsbygden, och kommer därför jobba för att skapa medvetenhet för ämnen och perspektiv rörande landsbygd på Nordic Circular Arena. Målet med vårat deltagande i arenan är att fungera som en språngbräda för folk som jobbar med cirkulär ekonomi i den arktiska landsbygden. Här, kan du söka kunskap eller att få en överblick av gröna initiativ i regionen eller till och med ta del av vad de jobbar med, starta en diskussion eller ge input. Vi tror att Nordic Cirular Arena är den perfekta platsen för detta!

Nordic Circular Arena är gratis att använda och är en samarbetsplattform där alla kan bidra till att uppdatera med nyheter, event, idéer, diskussioner och projekt rörande cirkulär ekonomi i regionen. Nordic Circular Hotspot vill att alla ska hjälpa att fylla plattformen med innehåll och börja samarbeta. På detta sätt kan vi förhoppningsvis accelerera övergången till en cirkulär ekonomi i Norden. 

GRUDE nätverket erbjuder flera verktyg till våra medlemmar: 
– Kom i kontakt! GRUDE nätverket är en språngbräda till större nätverkande i Nordic Circular Arena.
– Samla information och kunskap från hela Norden till ett ämne du jobbar med eller är intresserad av, på kunskapsdatabasen som är tillgänglig i Arenan.
– Dela planerade event (Webbinarium, workshops, konferanser) i Nordic Circular Arena för att rekrytera deltagare.
– Är du i idéfasen av ett projekt? Använd forumen i nyhetsflödet för att testa uttalanden eller starta en diskussion.

Anslut er till Nordic Circular Arena och GRUDE nätverket här: https://nordiccirculararena.com/topics/25225


Bloggtext av: 
Elin Bergman, COO Cradlenet/Co-founder & Managing Partner Nordic Circular Hotspot
Kine Jakobsen, SINTEF Nord/GRUDE project