Symbios, Sveriges nya miljardindustri

Industriell symbios, att tjäna pengar på det andra slänger, är framtidens sätt att göra affärer i den cirkulära ekonomin. Utmaningarna under covid, kriget i Ukraina och klimatkrisen skapar brist på energi, vatten och material. Det gör den här metoden mer aktuell än någonsin. I boken Symbios visar Emma Dalväg och Tobias Jansson exempel på företag som går före och skapar lönsamma affärer av det som tidigare blivit över.

Symbios är den första boken på svenska om industriell symbios, hur avfall och överskott från ett
företag blir en resurs för ett annat företag. Med grund i forskning och erfarenheter från
verkligheten introducerar boken samtidens stora affär: att skapa affärer på allt det som blir över.
Industriell symbios hjälper oss att skapa en cirkulär ekonomi och ger både ekonomiska fördelar
och minskad belastning på miljön.
I danska Kalundborg samverkar tolv företag genom att utbyta överskott av vatten, energi och
material med varandra. Bland företagen finns några av Danmarks största industriföretag.
Tillsammans sparar de årligen 28 miljoner dollar, 3,5 miljoner ton dricksvatten och 635 000 ton
koldioxidutsläpp – en siffra som motsvarar 63 000 varv runt jorden i bil. Detta är ett av många
exempel i boken som visar att industriell symbios är lönsamt och händer här och nu.– Industriell symbios är en viktig del av den framtida cirkulära ekonomin där näringslivet skapar
värde inom planetens gränser, säger Emma Dalväg, affärsutvecklare på Coest och en av
författarna till boken Symbios.
Sotenäs kommun i Bohuslän är ett svenskt exempel som lyfts fram i boken. Med inspiration från
Kalundborg blir en stor mängd avfall och överskott idag nya resurser, allt från fiskrens och
processvatten till fiskeredskap och plast från havet. Resultatet gör det möjligt att spara 60000
ton koldioxidutsläpp per år och 164 miljoner kronor årligen i minskade avfallskostnader för
fiskberedningsnäringen, samtidigt som nya företag etableras och arbetstillfällen skapas.
– I den omtumlande tid vi lever i med pandemin, kriget i Ukraina och
andra geopolitiska utmaningar är boken Symbios ytterst aktuell.
Brutna leverantörskedjor och stigande priser på råvaror och energi gör
att samverkan i symbiosform är både logiskt och nödvändigt, säger
Tobias Jansson, expert på cirkulär ekonomi och en av författarna till
boken.
Industriell symbios är inspirerat av hur organismer i naturen samverkar på ömsesidigt
fördelaktiga sätt. Överfört till mänskliga industriella system handlar det om att skapa kopplingar
mellan företag och andra verksamheter som gör att avfall eller överskott från en verksamhet blir
resurser för en annan. Industriell symbios är ett kraftfullt verktyg för att snabbt minska vårt
resursanvändande, skapa ökad lönsamhet hos företag och utveckla näringslivet i våra
kommuner.
Boken Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin släpptes i slutet av maj 2022. Det är en lättillgänglig introduktion till området som genom inspirerande exempel visar hur industriell symbios är ett skalbart koncept som existerar här och nu. Boken ger bakgrundsfakta och begrepp, och bidrar
med praktisk kunskap om vilka roller som kan ingå i en symbios, nycklar till en lyckad etablering
och möjliga affärsupplägg. Bland de industriella symbioser och företag som intervjuats för
boken finns Kalundborg Symbiosis, Sotenäs Symbioscenter, Lantmännen Agroetanol, Eon:s
framtidssatsning Ectogrid, Gårdsfisk och The Waste Transformers.

Kontakta författarna:
Emma Dalväg, Coest – emma (at) coest.se
Tobias Jansson, CircularEconomy.se – tobias(at)circulareconomy.se

Läs mer på bokensymbios.se