Green Transition in the Rural Arctic 31/5/2022

Under GRUDE-projektet har vi samlat och delat kunskap om möjligheterna till ett grönt och cirkulärt skifte i våra regioner. I denna slutkonferens ställer vi oss frågan: Vad behöver hända nu?

Vi har bjudit in talare och experter som kommer att presentera sin syn på detta och tillföra spännande alternativ för framtiden och hur detta kan ske genom sektorsöverskridande samverkan.

Varmt välkommen den 31a maj, kl.12-15 svensk tid.

Keynotes

And our other talents